گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

کارکنان

کارکنان


                                                              

  ردیف   نام نام خانوادگی پست سازمانی تلفن رایانامه (Email) عکس
1 فرزانه اسماعیلی مسئول دفتر دانشکده معدن 4236 fesmailik@ut.ac.ir
2 هومن خواجه زاده کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معدن 4282 h.khajezadeh@ut.ac.ir  
3 سید مجتبی حسینی کارشناس آز کانه آرایی 4289 k.mosaffer@yahoo.com
4 علی رضایی کارشناس آزمایشگاه کانه آرایی 4289 ali_rezaei@ut.ac.ir  
5 محمد علی رمضی امور عمومی دانشکده 4231 ramzi@ut.ac.ir
6 مریم شکرزاده کارشناس آز مینرالوگرافی 4554 m.shokrzadeh@ut.ac.ir
7 سیده فریبا عظیمی کارشناس حسابداری 4392 fariba.azimi@ut.ac.ir
8 افسانه فرشیان کارشناس فرابری داده ها 4263 farshian@ut.ac.ir
9 مینو قنبرزاد کارشناس آز ژئو شیمی 4395 mghanbarzad@ut.ac.ir
10 الهه کیانی کارشناس آموزش 4235 e_kianifard@ut.ac.ir
11 ثمین  لارستانی کارشناس آزمایشگاه اشعه ایکس 4291 s.larestani@ut.ac.ir
12 منصور مصطفی زاده کارشناس آز سنگ شناسی 4560 mmostafa@ut.ac.ir
13 نیره السادات میر محمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی 4282 mir@ut.ac.ir
14 حکمت نعمتی کارشناس کارگاه تهیه مقاطع میکروسکپی 4244 he_nemati@ut.ac.ir

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6