گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

کارکنان

کارکنان


                                                              

  ردیف   نام نام خانوادگی پست سازمانی تلفن رایانامه (Email) عکس
1 فرزانه اسماعیلی مسئول دفتر دانشکده معدن 4236 fesmailik@ut.ac.ir
2 هومن خواجه زاده کمک کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معدن 4282 h.khajezadeh@ut.ac.ir  
3 سید مجتبی حسینی کارشناس آز کانه آرایی 4289 k.mosaffer@yahoo.com
4 علی رضایی کارشناس آزمایشگاه کانه آرایی 4289 ali_rezaei@ut.ac.ir  
5 محمد علی رمضی امور عمومی دانشکده 4231 ramzi@ut.ac.ir
6 مریم شکرزاده کارشناس آز مینرالوگرافی 4554 m.shokrzadeh@ut.ac.ir
7 سیده فریبا عظیمی کارشناس حسابداری 4392 fariba.azimi@ut.ac.ir
8 افسانه فرشیان کارشناس فرابری داده ها 4263 farshian@ut.ac.ir
9 مینو قنبرزاد کارشناس آز ژئو شیمی 4395 mghanbarzad@ut.ac.ir
10 الهه کیانی کارشناس آموزش 4235 e_kianifard@ut.ac.ir
11 ثمین  لارستانی کارشناس آزمایشگاه اشعه ایکس 4291 s.larestani@ut.ac.ir
12 منصور مصطفی زاده کارشناس آز سنگ شناسی 4560 mmostafa@ut.ac.ir
13 نیره السادات میر محمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی 4282 mir@ut.ac.ir
14 حکمت نعمتی کارشناس کارگاه تهیه مقاطع میکروسکپی 4244 he_nemati@ut.ac.ir

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6