کارگاه آموزشی جامع ارتقای رزومه، مهارت مقاله‌نویسی، نگارش انگلیسی و پذیرش تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی جامع ارتقای رزومه، مهارت مقاله‌نویسی، نگارش انگلیسی و پذیرش تحصیلات تکمیلی


جهت اطلاع از جزئیات بروی پیوست ها کلیک کنید

پیوست 1

پیوست 2