کسب مقام نخست نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن بین کل نشریات دانشگاه تهران

کسب مقام نخست نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن بین کل نشریات دانشگاه تهران


97.1.2

بنابر نتایج منتشر شده در ارتباط با ارزیابی نشریات دانشگاه تهران توسط وزارت علوم در سال 1395، از بین ۱۰۲ نشریه دانشگاه تهران، نشریه دانشکده معدن با امتیاز ۹۳ A+ رتبه اول را در بین کلیه نشریات دانشگاه تهران کسب کرده‌ است.
دانشکده مهندسی معدن، ضمن ارج نهادن به زحمات و تلاش های شبانه روزی انجام شده جهت کسب این رتبه، این موفقیت را به سردبیر محترم نشریه International Journal of Mining and Geo-Engineering، جناب آقای دکتر دولتی و تیم ایشان تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی توفیقات روز افزون و هرچه بیشتر برای ایشان و نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن دارد.