بخش های دانشکده بخش های دانشکده

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084568
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رامین عضدی بررسی کانی شناسی و ترکیب شیمیایی معدن خاک سرخ جزیره هرمز کارشناسی
اسماعیل دمشناس ارزیابی تخلخل یک سازند مخزنی آواری با استفاده از داده های چاه پیمایی کارشناسی
شایان حاجی کرمانی جدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه در برگه ی زمین شناسی 50000/1 شهرک ربط به روش آمار چند متغییره. کارشناسی
شهرداد ندافی پیکانی تخمین تخلخل سازند شوریجه در یکی از چاه های گنبدلی با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی
ملیکا قاسمیه بررسی مقایسه شیمیایی - فازشناسی یک نوع از محصولات آرایشی داخلی و خارجی کارشناسی
اشکان صیدی معرفی روشی نوین برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه براساس وزن های نشانگر (OWA) کارشناسی
علی رضا سیفان تفکیک گروه‌های سنگی سازند شوریجه در یکی از چاه‌های شمال شرق ایران با استفاده از روش خوشه‌بندی کارشناسی
علی یداللهی بررسی تاثیر نوع کانی های رسی مناطق منطقه فردوس، مهرجان و طشتاب در میزان جذب آلودگی های صنعتی کارشناسی

نام نوع تلفن آدرس
اشعه ایکس پژوهشی
اشعه ایکس پژوهشی
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تئوری انتشار امواج کشسان 8105625 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک 8105540 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 08 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئوشیمی اکتشافی 2 8105322 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
ترمودینامیک 8105540 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نمایش 21 - 40 از 47 نتیجه
از 3