بخش های دانشکده بخش های دانشکده

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاضل عباسی تحلیل نگهداری تونل های معدن پرورده طبس به منظورحل مشکل ناپایداری در محل لایه ی زغالی کارشناسی ارشد
سیدسینا احمدی نصرابادی طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی به منظور مدلسازی تزریق شیمیایی در خاک دانه ای. کارشناسی
سیدفرید آل رسول مطالعه تاثیر شیب سطح زمین بر ناحیه پلاستیک اطراف تونل و نشست سطح با استفاده از مدلسازی فیزیکی و آنالیز تصویری. کارشناسی
حامد اسدی تحلیل عددی آماس کف تونل اصلی معدن زغال سنگ پروده طبس با استفاده از نرم افزار Flac 3D. کارشناسی
علی قنبری مطالعه ی آزمایشگاهی کاربرد محصول جانبی کارخانه ی منیزیم فردوس (سیلیکات کلسیم) در بهسازی خاک کارشناسی
احسان حسین پور مطالعات آزمایشگاهی استفاده از باطله فرآیند احیاء منیزیم در تهیه ترکیب تزریق کارشناسی
علیرضا جنگی بهینه سازی تعداد قطعات سگمنتی به عنوان پوشش نگهداری تونل به روش عددی با درنظر گرفتن ظرفیت باربری کارشناسی
امیر خیرابادی مطالعه مکانیزم قوس زدگی اطراف تونل با استفاده از میز اصطکاک پایه و مدل سازی عددی. کارشناسی
ارین خیری مطالعه شگل گیری نواحی برش در پشت دیواره های حائل صلب با مدل سازی فیزیکی . کارشناسی
علی میرزازاده ارزیابی رفتار رئولوژیکی تزریق سیمانی و نفوذ آن در درزه سنگی کارشناسی ارشد
حسین معزغلامی مطالعه‌ی مکانیزم‌های شکست برشی و کششی در شیروانی‌های تحت حفاری کارشناسی
امیر محمدی بررسی تأثیر جهت‌داری ناپیوستگی‌ها و مکانیزم ناپایداری تونل با استفاده از میز اصطکاک پایه کارشناسی
مهدی محمدی ارزیابی سیستمهای پایدار سازی سقوط سنگ در شیروانی ها (مطالعه موردی شیروانی مشرف به کارخانه تغلیظ مجتمع مس سونگون) کارشناسی
امین مختاری دوقزلو مطالعه و ارزیابی پارامترهای موثر در سیستم ترابری کارگاه استخراج جدید معدن زغال سنگ پروده طبس و پیشنهاد مناسب ترین روش ترابری کارشناسی
مازیار مرادی مطالعه پارامترهای موثر بر بهینه سازی حفر تونل. کارشناسی
نادر موسایی مطالعه پدیده قوس زدگی در اطراق تونلهای خاکی با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی دکتری
فاطمه نصیری تحلیل دینامیکی رفتار شیرواانی های نامحدود مسلح شده با شمع توسط مدلسازی در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی کارشناسی ارشد
عباس نوروزی نیارق مطالعه و بررسی تاثیر همگرایی تونل بر زون گسیختگی اطراف تونل با استفاده از آنالیز تصویری و میز اصطکاک پایه کارشناسی
آرش نوذری تحلیل پایداری تونل البرز در عبور از زون گسلی کندوان و معرفی بهترین روش پیش تحکیمی کارشناسی ارشد
علیرضا سجادپور مدلسازی عددی شعاع نفوذ دوغاب پایه سیلیکاتی در خاک دانه ای کارشناسی
حسن سرفراز تحلیل عددی پدیده قوس زدگی در شیروانی تحت حفاری و ارزیابی عملکرد بار تعادلی در پایداری این نوع شیروانی کارشناسی
مریم سرمست سخویدی تاثیر الیاف شیشه و الیاف پلیمری بر مقاومت برشی خاک خشک کارشناسی
امیراعلم سیاری تحلیل پایداری شیوانی ها در شکست واژگونی ثانویه کارشناسی
اراز شریف دلجوئی توسعه روش تحلیلی تنش جانبی وارد بر دیواره حائل ساخته شده، در مجاورت شیروانی های سنگی. کارشناسی
فرهاد سلیمانی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات دوغاب پایه سیلیکاتی بر شعاع نفوذ در خاک دانه ای کارشناسی
محمدحسین یعقوبی بهسازی خاک به روش ریز شمع micro pile و بررسی این روش در مقاوم سازی پی سازه پروژه معراج قشم کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3983
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 18 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2