رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین جشنواره روز بین الملل

برگزاری چهارمین جشنواره روز بین الملل


برگزاری چهارمین جشنواره روز بین الملل

93.1.23

به پیوست نامه ی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و همکاریهای بین المللی دانشگاه در خصوص  برگزاری چهارمین جشنواره روز بین الملل جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد.

 باسلام

احتراماً با توجه به برگزاری چهارمین جشنواره روز بین الملل دانشجویان غیر ایرانی در تالار علامه امینی - کتابخانه مرکزی که از ساعت18-16 روز دوشنبه 5 خرداد ماه و  ضمن دعوت از جنابعالی/ سرکارعالی ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نسبت به نصب اطلاعیه پیوست در مکانهای مناسب جهت اطلاع عموم دانشجویان مربوطه اقدام مقتضی بعمل آید. باتشکر  ( ارسال از طریق دبیرخانه