رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94

زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94


زمان برگزاری آزمون جامع و اعلام نتایج در نیمسال اول سال تحصیلی 95 - 94 به شرح زیر اعلام می شود.

 

              زمان برگزاری آزمون در دانشکده ها                                                    زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

                        از 26 مهر تا 7 آبان                                                                                  تا 21 آبان