رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف مدیر بین‌الملل

شرح وظایف مدیر بین‌الملل


  1. تدوین برنامه راهبری بین المللی سازی دانشکده مهندسی معدن
  2. راهبری و هدایت مهمانان خارجی دانشکده مهندسی معدن در طول سال تحصیلی
  3. بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشکده‌های معدن در سایر کشورها به منظور تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران
  4. شرکت منظم در جلسات کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی و اطلاع‌رسانی مصوبات و فرصت‌های تحصیلی به نحو مقتضی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
  5. نظارت بر عملکرد کارآموزان خارجی معرفی شده از طرف کمیته ملی آیسته ایران به دانشکده مهندسی معدن
  6. دعوت از اساتید بین المللی و صاحبان صنایع بین المللی وابسته به معدن برای ارائه سخنرانی در دانشکده مهندسی معدن