رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

وظایف جدید معاونت پژوهشی و روابط بین الملل ..

وظایف جدید معاونت پژوهشی و روابط بین الملل ..


 مهدی قراباغی
 دانشیار
 شماره تماس : 82084556
 اتاق : 1st floor
 پست الکترونیکی : gharabaghi [AT] ut.ac.ir