رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس نفت و گاز ایران 2014

کنفرانس نفت و گاز ایران 2014


کنفرانس نفت و گاز ایران 2014

92.12.18

 کنفرانس نفت و گاز ایران   (Iran Oil & Gas Summit 2014 )، از تاریخ 23 لغایت 25 ژوئن 2014 در دبی برگزار می گردد. بروشور کنفرانس فوق جهت استحضار و بهره برداری  از طریق پست الکترونیکی تقدیم می گردد.