رویدادها رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

گالری تصاویر

گالری تصاویر


دفتر کار پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در انستیتو کانی شناسی دانشگاه هامبورگ آلمان در طی دوره دکتری - 1958 بعضی از اساتید دانشکده مهندسی معدن در دهه سخنرانی پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دانشگاه پلی تکنیک در دهه 60 مهندس رحمان صمدزادگان در آزمایشگاه استخراج معدن پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دهه 60 پروفسور میرمحمدعلی میرمحمدی در دهه 60