فارغ التحصیلان دکترا

نمایش 51 - 82 از 82 نتیجه
از 2
میثم عابدی

میثم عابدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
هادی عبداللهی

هادی عبداللهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1387
یوسف عسگری نژاد

یوسف عسگری نژاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
مهدی یعقوبی مقدم

مهدی یعقوبی مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
بهنام علی پنهانی

بهنام علی پنهانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
سال ورود: 1398
عارف علی پور

عارف علی پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1391
علی غفاری

علی غفاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
محمدرضا فتاحی

محمدرضا فتاحی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
سید وحید الدین فتاح پور

سید وحید الدین فتاح پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1386
نادر قاسم پور

نادر قاسم پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1390
اعظم قدیانی

اعظم قدیانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
سینا قصاع

سینا قصاع

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1394
فرناز کامران زاد

فرناز کامران زاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
معصومه کردپریجائی

معصومه کردپریجائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1387
مسعود مجرب

مسعود مجرب

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
محی الدین محمدپور

محی الدین محمدپور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
حسینعلی میرزائی

حسینعلی میرزائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1396
سیدمحمدمهدی میرعابدی

سیدمحمدمهدی میرعابدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1388
پدرام مسعودی

پدرام مسعودی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
محمد مسینائی درمیان

محمد مسینائی درمیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1382
عطیه مظاهری طرئی

عطیه مظاهری طرئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1390
وحید معاذاللهی

وحید معاذاللهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1392
امیر معبودی باویل علیائی

امیر معبودی باویل علیائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
سروش مقصودی سرتشنیزی

سروش مقصودی سرتشنیزی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
امیر ملاجان

امیر ملاجان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
بهزاد مهرگینی

بهزاد مهرگینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
نادر موسائی

نادر موسائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
صابره نظری

صابره نظری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
مهدی هادی زاده

مهدی هادی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
محمد تقی همزبان قراملکی

محمد تقی همزبان قراملکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1386
change-logo

سهراب ویسه

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1382
جواد وظیفه مهربانی

جواد وظیفه مهربانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1388
نمایش 51 - 82 از 82 نتیجه
از 2