بخش های دانشکده بخش های دانشکده

میثم عابدی

میثم عابدی

میثم عابدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114563
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدعطااله آقاسیدمیرزا بزرگ تفسیر داده های زمین شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی ناحیه گلیجه زنجان جهت اکتشاف مس. کارشناسی
امین عظیمی پروژه کارشناسی کارشناسی
محمود بابائی پروژه کارشناسی
کیانا دماوندی پردازش بی هنجاری گرانی سنجی جهت اکتشاف منگنز ماکو. کارشناسی
پویا اسمعیلی تفسیر و مدل سازی داده های مغناطیس سنجی محدوده کانه زایی آهن چرمله کردستان. کارشناسی
سیدمحمدصادق خاتمی تجزیه و تحلیل داده ای مغناطیس سنجی اندیس مگنیتیتی منطقه ابراهیم آباد کردستان کارشناسی
پدرام نجفقلی پروژه کارشناسی
پیمان نجفی تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس سنجی اندیس مگنتیتی منطقه خور استان کردستان کارشناسی
امین صانع پور تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس سنجی اندیس معدنی کیاسر جهت اکتشاف کانه زایی آهن . کارشناسی
علی صیادی تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس سنجی اندیس معدنی چول بلاغ جهت اکتشاف کانه زایی آهن. کارشناسی
مهند الفرحان بررسی ساختارهای زمین‌شناسی با استفاده از داده های مغناطیسی و گرانی در منطقه غرب الکفل عراق دکتری دانلود 1398/06/31
حسین حسینی Estimation of geothermal parametres in Mahallat through Magnetometry and Magnetotelluric data کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رامین دهقان نیری Prioritization of fuzzy zones for mineralization in Narabaghi copper mine using TOPSIS method کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
محمد جواد روحانی Depth Estimation of the basalts in Polour area using ground magnetic data کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
سیاوش سالاریان تلفیق زمین‌ آماری چند متغیره با لحاظ کردن عدم قطعیت بر مبنای شبیه‌ سازی مطالعه موردی : آهن و مس قلندر، اهر کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
محمد فیروز بخت Study of the geological structures of Gilan and Mazandaran provinces using airborne magnetic and ground based gravity data کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
رضا محمدی Evaluation of an integrated VIKOR approach in mineral potential mapping, a case study in central Iranian volcanic-sedimentary belt located in kerman کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مسعود مهدوی A tectonic investigation on accretionary prism of Makran using potential field data of gravity and magnetic کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
رمضانی آرام مطالعه تکتونیکی زاگرس در امتداد مسیر قم – کرمانشاه با استفاده از داده های مغناطیسی هوابرد و داده های گرانی زمینی کارشناسی ارشد
منصوره خالقی یله گنبدی وارون سازی تصادفی سه بعدی داده های گرانی با استفاده از کوکریجینگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
محمدرضا رحیمی بکارگیری الگوریتم‌های متنوع خوشه‌بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل‌یابی کانه‌زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا (برگه آلوت) دانلود 1396/06/27
محمد رضا رحیمی بکارگیری الگوریتم‌های متنوع خوشه‌بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل‌یابی کانه‌زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا (برگه آلوت) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
آرام رمضانی مطالعه تکتونیکی زاگرس در امتداد مسیر قم – کرمانشاه با استفاده از داده های مغناطیسی هوابرد و داده های گرانی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
محمد جواد روحانی تخمین عمق بازالت‏های منطقه پلور با استفاده از داده‏های مغناطیس سنجی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
فواد زینالی Potential mapping of Fe-bearing mineralization in Esfordi sheet using the Extended PROMETHEE II method کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
مهران سید مجرد تمرین ارزیابی رهیافت های تلفیق داده تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین وزنی مرتب شده فازی جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد فیروز بخت مطالعه ساختارهای زمین شناسی استان های گیلان و مازندران با استفاده از داده های مغناطیس هوابرد و گرانی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حسام قائمی نژاد مقایسه الگوریتمهای تاپسیس و ویکور در پتانسیلیابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا در برگه 1:100000 آلوت، شمال غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
مسعود مهدوی بررسی تکتونیکی گوه برافزایشی مکران با استفاده از داده‌های پتانسیل گرانی و مغناطیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات 8105220 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
متدهای اکتشاف سطحی 8105647 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 1 8105393 0 07 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 06 نامشخص نامشخص 3983
ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات 8105220 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 8105553 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملیات ژئوفیزیک اکتشافی 8105149 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 07 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 07 نامشخص نامشخص 3973
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 8105553 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
عملیات ژئوفیزیک اکتشافی 8105149 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 8105553 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/04/02 | 18:00 - 20:00 ترم دوم 1394
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
نمایش 19 نتیجه
از 1