- چهارشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۲

بخش های دانشکده

 علی مرادزاده
 استاد
 شماره تماس: 82084565
 اتاق 1st floor
 پست الکترونیکی: 

 

 

وظایف و اهداف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 1. مدیریت و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ­های اجرایی بالادستی با رویکرد گسترش دوره­های تحصیلات تکمیلی
 2. برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری گرایش­ها و شوراهای آموزش و تحصیلات تکمیلی
 3. مشارکت فعال در هیات رئیسه و همکاری تنگاتنگ با ریاست محترم جهت پیشبرد برنامه­ های دانشکده
 4. نظارت بر حسن اجرای وظایف گرایش­های تخصصی و اجرای برنامه­ ها و فعالیت­های آموزشی هر یک از گرایشها و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه دانشکده
 5. مدیریت و تشکیل کارگروه تخصصی لازم برای ارزیابی و بازنگری رشته­ ها و گرایش­های مربوط و بازنگری و بروز رسانی محتوای سرفصل­های دروس آموزشی برای کارآمدی بیشتر دانشجویان
 6. زمینه‌سازی و تلاش جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با مشارکت دادن همه اعضای هیات علمی و سرپرستان گرایش­ها
 7. مدیریت و برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت حل و فصل مسائل آموزشی دانشجویان
 8. ارائه پیشنهادها و اجرای تدابیر لازم در زمینه ارتقاء سطح کیفی پروژه­های کارشناسی، پایان نامه­ های ارشد و رساله­ های دکتری بر اساس تصمیمات متخذه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و پردیس
 9. مدیریت بر تدوین شیوه نامه ارزیابی داوطلبین شرکت کننده در مصاحبه دکتری و نظارت بر روند برگزاری جلسات مربوط
 10. ایجاد زمینه لازم برای راه اندازی رشته و یا گرایش­های جدید و متناسب با نیاز بازار و صنایع مربوط
 11. نظارت بر ثبت نمرات دروس/پروژه/پایان نامه و رساله و انجام کارهای فراغت از تحصیل دانشجویان دوره­های کارشناسی، ارشد و دکتری
 12. برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی دانشجویان مقاطع مختلف
 13. نظارت، تنظیم و اجرای برنامه کلاسی، ترم­ بندی دوره­های مختلف تحصیلی و برنامه امتحانات پایان ترم‌ بکمک سرپرستان گرایش­های تخصصی
 14. نظارت، ساماندهی و تقسیم کار بین کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی
 15. شرکت موثر در جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده­های فنی و ارائه پیشنهادات لازم