بخش های دانشکده

مرکز فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی معدن

سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی معدن از سال 1377 به طور مستقل از سایر مراکز کامپیوتری دانشکده فنی به پردیس شماره 2 منتقل گردید. از آن زمان تاکنون با ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و راه اندازی شبکه بیسیم در سالهای اخیر به دانشجویان متعددی خدمات ارائه داده و می دهد.               

   
   

  روسای مرکز از سال 1377 تا کنون

 

دکتر احمد جعفری

1377-1385

مهندس مهدی یاوری

1385-1388

دکتر امید اصغری

1388-1392

دکتر مهدی قراباغی

1392-1395

دکتر محمد حسین خسروی

1395- 1396

دکتر میثم عابدی

1396

 

 


کارشناس مرکز کامپیوتر و وب سایت دانشکده مهندسی معدن
 افسانه فرشیان

 آدرس ایمیل: farshian@ut.ac.ir

 شماره تماس:

 کارشناسی:  مهندس نرم افزار

 کارشناسی اشد:  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:500px;" width="500">