بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 723 نتیجه
از 37
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس بحرودی | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سهیلا اصلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
چالزنی و انفجار 8105246 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
حفاری اکتشافی 8105299 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 علی مرادزاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
برداشت زمین شناسی 8105034 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هفته چهاردهم پنج شنبه (08:00 - 16:00) | هفته چهاردهم جمعه (08:00 - 16:00) نامشخص
زمین شناسی عمومی 8105104 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سهیلا اصلانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
اقتصاد معدن 8105023 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدشمس الدین وهابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
ارزیابی ذخایر معدنی 8105006 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 امید اصغری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 02 میر صالح میر محمدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سهیلا اصلانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
سنگ شناسی 8105168 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 میر صالح میر محمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
آمار و احتمالات 8105031 3 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 علی اصغر خدایاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
دور سنجی و GIS 8105307 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس بحرودی | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی ساختاری 8105073 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس بحرودی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 14 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 06 علیرضا کارگر نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 17 عباس بحرودی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 18 محمدحسین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 20 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 723 نتیجه
از 37