بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 959 نتیجه
از 48
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه کانی شناسی 8105320 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 سهیلا اصلانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00)
آمار و احتمالات مهندسی 8105323 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی اصغر خدایاری هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/15 (10:30 - 12:30)
خدمات فنی در معادن 8105020 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 سیدمحمدمهدی میرعابدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (10:30 - 12:30)
فلوتاسیون و آزمایشگاه 8105347 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:00) 1400/04/20 (10:30 - 12:30)
معدن کاری سطحی 8105277 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00)
مکانیک سنگ و آزمایشگاه 8105121 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمدحسین خسروی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:30 - 12:30)
ریاضی مهندسی 8105359 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 امید اصغری هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:00) 1400/04/19 (08:30 - 10:30)
زمین آمار 8105389 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه برداری معدنی 8105527 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/23 (08:30 - 10:30)
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105446 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی نفت ایران 8105619 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 میر صالح میر محمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استاتیک 8105008 3 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 ابوالفضل عبدالهی پور | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/21 (10:30 - 12:30)
اقتصاد معدن 8105023 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 مهدی رحمان پور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:30 - 12:30)
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 سیدمحمدمهدی میرعابدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:30)
برداشت زمین شناسی 8105034 1 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 میر صالح میر محمدی هفته شانزدهم جمعه (08:00 - 20:00) نامشخص
تحقیق در عملیات 8105295 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی اصغر خدایاری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:30 - 12:30)
دور سنجی و GIS 8105307 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 عباس بحرودی هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/23 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 میر صالح میر محمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 959 نتیجه
از 48