بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 862 نتیجه
از 44
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 04 حسن بخشنده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 05 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 06 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 03 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 07 میثم عابدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 03 علیرضا کارگر نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 17 اکبر فرزانگان نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 20 ابوالفضل عبدالهی پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 13 عباس مجدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 09 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 12 امید اصغری نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 05 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 16 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 04 هادی عبداللهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 22 مهدی یاوری شهرضا نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 18 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 07 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 15 سهیلا اصلانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 19 مهدی موسوی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 862 نتیجه
از 44