بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 771 نتیجه
از 39
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار و احتمالات 8105031 3 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 علی اصغر خدایاری | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 علیرضا کارگر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی قراباغی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 امید اصغری | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
کانه آرایی پیشرفته 8105433 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 محمد نوع پرست هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105561 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 اکبر فرزانگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 حسن بخشنده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
معدن کاری سطحی پیشرفته 8105477 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 مهدی رحمان پور هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 دکتری استخراج معدنMine Exploitation 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30)
بیوفناوری در فرآوری مواد معدنی 8105439 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 هادی عبداللهی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 عباس بحرودی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 8105403 3 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 علیرضا کارگر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (08:30 - 10:30)
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 کارشناسی ارشد استخراج معدنMine Exploitation 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30)
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 سهیلا اصلانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 771 نتیجه
از 39