بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 866 نتیجه
از 44
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 علی مرادزاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 05 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 04 حسن بخشنده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 02 میر صالح میر محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 03 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 12 امید اصغری نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 21 فرامرز دولتی ارده جانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 05 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 02 عباس بحرودی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 11 سیدمحمدمهدی میرعابدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 07 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 20 ابوالفضل عبدالهی پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 04 هادی عبداللهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 16 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 10 غلامحسین نوروزی باغکمه نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 01 محمدحسین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 14 میر صالح میر محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 09 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 06 میثم عابدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی مکانیک سنگRock Mechanics 22 مهدی یاوری شهرضا نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 866 نتیجه
از 44