- چهارشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۲

بخش های دانشکده

دکتر هادی عبداللهی
دانشیار
 شماره تماس : 82084567
 اتاق : 1st floor
 پست الکترونیکی : h_abdollahi@ut.ac.ir
 

 

وظایف و اهداف معاونت اداری و مالی

دانشکده مهندسی معدن با دارا بودن زیربنای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی بالغ بر ۷۰۰۰ متر مربع، و با وجود آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی بروز و اساتید برجسته، یکی از مهم‌ترین دانشکده‌های مهندسی معدن در ایران می‌باشد. این دانشکده دارای سه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی، و معاونت اداری و مالی است. حوزه معاونت اجرایی دانشکده مهندسی معدن شامل انجام کلیه امور اجرایی، اداری و مالی این دانشکده بوده و دارای دو بخش اصلی حسابداری و امور عمومی و پشتیبانی می‌باشد.

فعالیت‌های اصلی این معاونت در زیر بصورت خلاصه آورده شده است

راهبری بهینه اقدامات جاری دانشکده♦

نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی، و خدماتی♦

نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشکده و امور تاسیساتی و تعمیراتی، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها♦

ایجاد زمینه بکارگیری هرچه بیشتر توانایی‌ها و ظرفیت‌های دانشکده در پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، و معاونت پژوهشی♦

ارائه زیرساخت‌های لازم در جهت اجرای خدمات آزمایشگاهی و قراردادهای پژوهشی کاربردی به منظور افزایش درآمدهای مالی♦

این معاونت در نظر دارد تا با افزایش درآمدهای اختصاصی دانشکده، مدیریت در هزینه‌ها و ایجاد بهره‌وری در روندهای اداری و اجرایی دانشکده، در راستای تبدیل شدن به ساختار دانشکده کارآفرین و ثروت آفرین قدم گذارد. در این راستا و جهت افزایش کارایی و بهره‌وری در امور اجرایی دانشکده و بهینه‌سازی بکارگیری فضا‌ها و آزمایشگاه‌ها، کمیته تخصصی با عنوان "کمیته مدیریت فضاها، آزمایشگاه‌ها و طرح توسعه" زیر نظر این معاونت ایجاد شده است. از اهم فعالیت‌های این کمیته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تهیه و بررسی نقشه‌های فضاهای موجود دانشکده♦

نیازسنجی دانشکده از لحاظ تعداد اتاق اساتید، کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و فضای عمومی♦

ساماندهی فضاهای موجود بر اساس نیازسنجی دانشکده، گروه‌ها و گرایش‌ها♦

بازسازی و بکارگیری بهینه از فضاها بر اساس نیاز دانشکده♦

بررسی آزمایشگاه‌های موجود از لحاظ مدیریت، کارایی و درآمدزایی در جهت افزایش بهره‌وری♦

تعیین و ایجاد الگوی استاندارد جهت تأسیس آزمایشگاه جدید♦

بررسی و ایجاد طرح‌های توسعه‌ای دانشکده♦