- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

بخش های دانشکده

 رضا محبیان
 استادیار
 شماره تماس :
 اتاق : 
 پست الکترونیکی : mohebian [AT] ut.ac.ir
 

 

شرح وظایف نماینده اموربین‌الملل

  • تدوین برنامه راهبری بین ‌المللی ‌سازی دانشکده مهندسی معدن
  • راهبری و هدایت مهمانان خارجی دانشکده مهندسی معدن در طول سال تحصیلی
  • بررسی‌های لازم جهت شناخت وضعیت دانشکده‌های معدن در سایر کشورها به منظور تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری فی ‌مابین در راستای سیاست بین‌المللی‌سازی دانشگاه تهران
  • شرکت منظم در جلسات کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی و اطلاع‌رسانی مصوبات و فرصت‌های تحصیلی به نحو مقتضی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان
  • نظارت بر عملکرد کارآموزان خارجی معرفی شده از طرف کمیته ملی آیسته ایران به دانشکده مهندسی معدن
  • دعوت از اساتید بین المللی و صاحبان صنایع بین المللی وابسته به معدن برای ارائه سخنرانی در دانشکده مهندسی معدن