گرایش‌های دانشکده

توضیحات آزمایشگاه :

آزمایشگاه استخراج معدن، در راستای اهداف آموزشی و با هدف آموزش عملی طرق گشایش معدن روشهای استخراج معدن و نیز چگونگی تامین خدمات فنی در معادن نظیر: تهویه و ایمنی، آبکشی و آبرسانی، هوای فشرده، روشنائی، تاسیس شده است.

دانشجویان می توانند با حضور در این آزمایشگاه و استفاده از توضیحات تخصصی مسئول آزمایشگاه و نیز بررسی و مطالعه و روئیت مدل های فیزیکی و وسایل و ابزار موجود، به فهم بهتر و کاملتری از مباحث نظری مرتبط دست پیدا کنند.

ابزار موجود در آزمایشگاه:

در این آزمایشگاه، تعدادی مدل فیزیکی(ماکت) روشهای استخراج معدن، که توسط دانشجویان مهندسی معدن و با راهنمایی اساتید دانشکده در غالب پروژه های کارشناسی ساخته شده اند، تعدادی ابزار و وسایل مستعمل نظیر: چراغهای معدنی، پمپ آبکشی فرعی، وسیله اندازه گیری سرعت حرکت هوا و انواع ماسکهای حفاظتی و کپسول یکبار مصرف سنجش میزان گازهای معدنی وجود دارند.

خدمات آزمایشگاه :

تفهیم عملی طرق گشایش معدن و روشهای دسترسی به ماده معدنی و استخراج آن

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه :