گرایش های دانشکده

توضیحات آزمایشگاه

آزمایشگاه دارای نمونه‌های مختلف، شاخص و کمیاب سنگ از مناطق مختلف ایران و دنیا جهت مقایسه و آموزش درس سنگ شناسی

می‌باشد. این مجموعه شامل سنگ‌های نایاب و متنوع و مختلف آذرین، رسوبی و دگرگونی و همچنین مقاطع نازک در بعضی نمونه سنگ‌ها

با بافت و ساخته‌ای خاص می‌باشد.

خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه

۱- توانایی‌ها و قابلیت‌های پژوهشی ارائه آموزش انواع کانی‌ها، سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد.

۳- همکاری در فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی در قالب پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد.

۴- انجام خدمات برای مراجعین خارج از دانشگاه مانند شرکت‌های مختلف (شرکت نفت، شرکت‌های عمرانی سد و تونل، شرکت‌های ژئوتکنیکی) انجام بررسی و شناسایی پتروگرافی سنگ‌ها و کانیها و تعین ژنز و کاربرد آنها.

دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه

یک دستگاه استریسکوپ، ذره بین، ترازوی تعین وزن مخصوص، ترازوی دقیق دیجیتال جهت شناسایی نمونه‌های ماکروسکوپی از نظر

نوع، بافت و ساخت کانیها.

 

سابقه همکاری با صنایع

همکاری با شرکت نفت خزر، شرکت‌های صنایع سنگ تزئینی و ساختمانی، شرکت‌های عمرانی (سدسازی و راه سازی)، آزمایشگاه مکانیک

خاک وزارت راه و ترابری، مرکز تحقیقف و توسعه سیمان آبیک

 

 

 

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه به فارسی :

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر سهیلا اصلانی        دکتری زمین شناسی

کارشناس آزمایشگاه:  منصور مصطفی زاده      کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت