گرایش های دانشکده

توضیحات آزمایشگاه

آزمایشگاه دارای نمونه های مختلف، شاخص و کمیاب سنگ از مناطق مختلف ایران و دنیا جهت مقایسه و آموزش درس سنگ شناسی می باشد. این مجموعه شامی سنگ های نایاب و متنوع و مختلف آذرین، رسوبی و دگرگونی و همچنین مقاطع نازک در بعضی نمونه سنگ ها با بافت و ساخته ای خاص می باشد.

خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه

۱- توانایی‌ها و قابلیت‌های پژوهشی ارائه آموزش انواع کانی‌ها، سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد.

۳- همکاری در فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی در قالب پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد.

۴- انجام خدمات برای مراجعین خارج از دانشگاه مانند شرکت‌های مختلف (شرکت نفت، شرکت‌های عمرانی سد و تونل، شرکت‌های ژئوتکنیکی) انجام بررسی و شناسایی پتروگرافی سنگ‌ها و کانیها و تعین ژنز و کاربرد آنها.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

یک دستگاه استریسکوپ، ذره بین، ترازوی تعیین وزن مخصوص، ترازوی دقیق دیجیتال جهت شناسایی نمونه های ماکروسکپی از نظر بافت و ساخت کانی ها

سابقه همکاری با صنایع

همکاری با شرکت نفت خزر، شرکت های صنایع سنگ تزئینی و ساختمانی، شرکت های عمرانی(سد سازی و راه سازی)، آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و ترابری، مرکز تحقیق و توسعه سیمان آبیک

 

 

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه:

اطلاعات کارشناس آزمایشگاه:

مهندس منصور مصطفی زاده

تلفن:82084560

پست الکترونیک : mmostafa@ut.ac.ir