گرایش های دانشکده

سرپرست آزمایشگاه

آقای دکتر علی مرادزاده

معاونین آزمایشگاه ژئوفیزیک و اکتشاف نفت دانشکده مهندسی معدن 

۱- آقای دکتر میثم عابدی - معاون بخش ژئوفیزیک معدن

۲- آقای دکتر رضا محبیان - معاون بخش پردازش، مدل سازی و تفسیر داده‌ای لرزه‌ای

۳- آقای دکتر سامان جهان بخشی - معاون بخش شبیه سازی مخزن

۴- آقای دکتر ابوالفضل عبدالهی پور - معاون بخش ژئومکانیک نفت

۵- آقای دکتر بهروز اسرافیلی دیزجی -معاون بخش زمین شناسی و آنالیز مغزه

توضیحات آزمایشگاه :

آزمایشگاه ژئوفیزیک دانشکده مهندسی معدن در حال حاضر مجهز به دستگاه‌های مگنتومتر‌، IP و RS می‌باشد. علاوه بر آن با توجه به همکاری با شرکت‌های مشاور ژئوفیزیکی قادر به تهیه دستگاه‌های دیگر ژئوفیزیکی مانند گراویمتر و ژئورادر نیز هست. به این ترتیب این آزمایشگاه قادر به انجام برداشت‌های ژئوفیزیکی در زمینه‌های اکتشاف معدن و مطالعات آب‌، ژئوتکنیک و زیست محیطی است. این آزمایشگاه با در اختیار داشتن مجموعه کاملی از نرم افزارهای تخصصی و کارشناسان خبره در زمینه پردازش داده، تهیه نقشه‌های اکتشافی و مدل‌سازی‌های مرتبط می‌تواند پروژه‌های ژئوفیزیکی متنوع را در بالاترین سطح ممکن به اجرا درآورد.

مختصری از خدمات آزمایشگاه به شرح زیر می‌باشد؛

1- برداشت، پردازش، تفسیر و مدلسازی داده های مغناطیس سنجی

2- برداشت، پردازش، تفسیر و مدلسازی داده های گرانی سنجی

3- برداشت، پردازش، تفسیر و مدلسازی داده های ژئوالکتریکی مقاومتویژه و پلاریزاسیون القایی

4- پردازش، تفسیر و مدلسازی دادههای هوابرد ژئوفیزیکی

5-  برداشت، پردازش، تفسیر و مدلسازی دادههای ژئورادار (GPR)

6- تهیهی نقشه های پتانسیل یابی اکتشافی

7- طراحی شبکه ی حفاری مقدماتی در اکتشاف مواد معدنی

8- مشاوره جهت انجام پروژه های ژئوفیزیکی در اکتشاف مواد معدنی و مطالعات آب، ژئوتکنیک و محیط زیست

 عکس‌های آزمایشگاه :