گرایش های دانشکده

توضیحات آزمایشگاه :

آزمایشگاه ژئوشیمی دانشکده مهندسی معدن، با استفاده از روش های کلاسیک و دستگاهی و امکانات موجود در آزمایشگاه، توانایی آنالیز کمی عناصر را دارا می باشد.

نخستین قدم در عیارسنجی، آماده‌سازی نمونه است. در صورتیکه نمونه‌های مورد نظر جهت تعیین عیار به صورت پودر نباشد، پودر کردن تا ابعاد کمتر از 75 میکرون درآزمایشگاه با استفاده آسیای میکرونایزر میسر می‌باشد. پس از حصول اطمینان از پودر بودن کامل نمونه‌ها، با استفاده از روشهای مختلف انحلال و ذوب، نمونه‌ها بصورت محلول کامل درآمده و قابل عیارسنجی به روشهای کلاسیک (تیتراسیون، گراویمتری و... ) و دستگاهی (جذب اتمی و اسپکتروفتومتر) می‌باشند. شایان ذکراست دستگاه جذب اتمی موجود در این آزمایشگاه Varian  مدل 20، ساخت کشور استرالیا و اسپکتروفتومتر آن مربوط به شرکتThermo  انگلستان، مدل Evolution 100 می‌باشد.

عنصر - اکسید

روش آنالیز

Cu,Pb,Mn,Cr,Ni,Mg,K,Mo

Zn,Fe,Na,Ca,CuO

دستگاهی (جذب اتمی)

CaO,MgO,Cr2O3

Fe2O3,FeO,Fe

شیمی تر(تیتراسیون)

Fe2O3

P2O5,TiO2

Al2O3, SiO2

دستگاهی (اسپکتروفتومتر)

خاکسترذغال

 

تعرفه های آزمایشگاه ژئوشیمی :

ردیف

نوع آنالیز

هزینه (ریال)

1

آماده سازی به روش ذوب قلیایی (نمونه جامد)  واندازه گیری با دستگاه اسپکتروفتومتر

280/000

2

آماده سازی به روش انحلال با اسید(نمونه جامد) و  اندازه گیری با دستگاه اسپکتروفتومتر

230/000

3

آماده سازی به روش انحلال با اسید(نمونه جامد) و  اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی

200/000

4

آماده سازی به روش ذوب قلیایی (نمونه جامد)  و  اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی

250/000

5

اندازه گیری نمونه محلول با دستگاه جذب اتمی

100/000

6

اندازه گیری به روش  تیتراسیون  برای هرعنصر

 

200/000

7

پودرکردن نمونه  با دستگاه میکرونایزر به ازای هر50 گرم

50/000

 

- نمونه ها باید بصورت همگن و اندازه دانه بندی زیر75 میکرون باشد.

- نمونه فقط وفقط با اصل فیش واریزی پذیرفته می شود.

عکس های آزمایشگاه :

 

      

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه:

کارشناس آزمایشگاه:

مینو قنبرزاددشتی

تلفن : 82084395

پست الکترونیک :mghanbarzad@ut.ac.ir