بخش های دانشکده

مهدی قراباغی

مهدی قراباغی

مهدی قراباغی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084556
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرحسین عبدالهی پروژه کارشناسی کارشناسی
محمدامین امرالهی بهینه سازی شرایط لیچینگ آلومینا از منابع آلونیتی زنجان کارشناسی ارشد
وحید اصلانی بهینه سازی و بهبود عملکرد بیولیچینگ منابع سولفیدی مس با استفاده از باکتری های ترموفیل معتدل با نگرشی بر مطالعات مینرالوژیکی منابع مختلف سولفیدی مس کارشناسی ارشد
سینا باستانی راد (چادرملو)فلوتاسیون جدایش فسفر از سنگ آهن کارشناسی
فرزانه دانش فر پروژه تخصصی کارشناسی
محمدامین غلام زاده کهتکی استحصال اسید فسفریک از کنسانتره فسفات کارخانه چادرملو 2 . کارشناسی
آرمین حسینی پروژه تخصصی کارشناسی
میرسجاد حسینی طرزم استحصال اسید فسفریک از کنسانتره پرعیار چادرملو 1 کارشناسی
امیر کشت گر استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانو صفحات گرافن کارشناسی ارشد
مهدی نظری فراهم آوردن زیرساخت لازم برای پرواز کوآد کوپتر و تصویربرداری از درون آسیا کارشناسی
علیرضا رفیعی پروژه کارشناسی
علی رحمانی بررسی میکروفلوتاسیون کلسیت با استفاده از نانو کلکتورهای طبیعی؛ تالک و گرافیت کارشناسی ارشد
نیلوفرسادات صادقی حذف یون های فلزات کبالت و سرب از پساب های معدنی با استفاده از نانو مونت موریلونیت کارشناسی ارشد
سیدمجتبی طباطبائی ابراهیمی استفاده از روش استخراج حلالی به منظور حذف فلزات سنگین روی و نیکل از محلول سنتزی کارشناسی ارشد
جواد تقوی ولمازوئی پیش بینی پارامترهای عملکردی آسیای گلوله ای با استفاده از یادگیری ماشین دکتری
فواد زینالی پروژه تخصصی کارشناسی
محسن زینالی پروژه تخصصی کارشناسی
شهرام ابراهیم پور Three stages bioleaching of copper from smelter dust and residue dust with three types of mesophilic, moderate thermophilic and extreme thermophilic microorganisms, and focus on the maximizing of copper recovery کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
مهران احمدی Optimization of Pyrite Micro- and Bio-Flotation کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
رضا اسدی سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشش دار و کاربرد آن ها در حذف آرسنیک و روی از پساب معدن زرشوران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
رضا اسدی سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشش دار و کاربرد آن ها در حذف آرسنیک و روی از پساب معدن زرشوران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
وحید اصلانی بهینه‌سازی و بهبود عملکرد بیولیچینگ منابع سولفیدی مس با استفاده از باکتری‌های ترموفیل معتدل، با نگرشی بر مطالعات مینرالوژیکی منابع مختلف سولفیدی مس کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
آرمین الماسی بهینه سازی مواد شیمیایی مورد استفاده در مدار خط 4 فلوتاسیون کارخانه فرآوری چادرملو به منظور کاهش محتوای سیلیس و فسفر کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/16
سعید بیات استحصال ژرمانیوم از باطله های صنعت روی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
رزگار بدری Investigation of Cerium and Yttrium Removal Mechanism by Adsorbing Colloid Flotation دکتری دانلود 1396/11/18
رزگار بدری Investigation of Cerium and Yttrium Removal Mechanism by Adsorbing Colloid Flotation دکتری دانلود 1396/11/18
مانا پوردشت فروشویی کانسنگ مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/16
حسین جعفری Separation of zinc from chloride solutions by solvent extraction کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
حسین جعفری Separation of zinc from chloride solutions by solvent extraction کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
مرتضی حیان بهینه‌سازی فرآیند فیلتراسیون باطله ی کارخانه‌ی فرآوری معدن مس میدوک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
مرتضی حیان بهینه‌سازی فرآیند فیلتراسیون باطله ی کارخانه‌ی فرآوری معدن مس میدوک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
علی رحمانی بررسی میکروفلوتاسیون کلسیت با استفاده از نانوکلکتورهای طبیعی؛ تالک و گرافیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
حسین رشتبر Investigation of finding optimum reagents for flotation of Ghal’ezari’s high grade sulphide sample کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حسین رشتبر Investigation of finding optimum reagents for flotation of Ghal’ezari’s high grade sulphide sample کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
امیرحسین رضایی بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنسانتره کارخانه فرآوری مس قلعه زری در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
امیرحسین رضایی بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنسانتره کارخانه فرآوری مس قلعه زری در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
آیسان رمادی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
مصطفی شمسی فرآوری سرباره های مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/01
مجتبی طباطبایی استفاده از روش استخراج حلالی به منظور حذف فلزات سنگین روی و نیکل از محلول سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
مجتبی طباطبایی استفاده از روش استخراج حلالی به منظور حذف فلزات سنگین روی و نیکل از محلول سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
محسن فتاحپور Concentration of Titanium Dioxide from Iron Slag کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
محسن فتاحپور Concentration of Titanium Dioxide from Iron Slag کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
امیر کشت گر استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانوصفحات گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
امیر کشت گر استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانوصفحات گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
حسن مام قادری بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرآیند فیلتراسیون باطله کارخانه سنگ آهن شهرک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
حسن مام قادری بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرآیند فیلتراسیون باطله کارخانه سنگ آهن شهرک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی محمودزاده بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات سنتزی به عنوان کلکتور فلوتاسیون کانی کالکوپیریت کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
علی محمودزاده بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات سنتزی به عنوان کلکتور فلوتاسیون کانی کالکوپیریت کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
مهرداد مشیری فلوتاسیون کانسنگ اکسیده معادن مس بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
امیر معبودی شبیه سازی مولکولی نانو ذرات آبران به عنوان کلکتور در شناورسازی کانی ها دکتری دانلود 1397/11/01
یاسر معظمی تعیین پارامتر های بهینه برای فلوتاسیون مس میدوک از مغزه های حفاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
سودابه ملکی سنتز نانوذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادر خاکی از محلول های سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
سودابه ملکی سنتز نانوذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادر خاکی از محلول های سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
سید کمال موسوی نژاد فرآوری نمونه کانسنگ پتاس بندر پهل با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
سید کمال موسوی نژاد فرآوری نمونه کانسنگ پتاس بندر پهل با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
صابره نظری Envestigation of quartz coarse particles flotation using nano-microbubbles دکتری دانلود 1396/12/12
صابره نظری Envestigation of quartz coarse particles flotation using nano-microbubbles دکتری دانلود 1396/12/12
عقیل ویس کرمی بازیابی مس از سرباره ذوب کارخانه سرچشمه به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
رمادی آیسان فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد
معظمی یاسر تعیین پارامتر های بهینه برای فلوتاسیون مس میدوک از مغزه های حفاری کارشناسی ارشد
سجاد آقازاده بررسی جدایش روی از محلولهای سنتزی به روش استخراج حلالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/03
ممی پور امین بهینه سازی عوامل مؤثر بر کارایی تیکنر معدن سنگ آهن بیجار کارشناسی ارشد
مصطفی تقوی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از لیچینگ انتخابی بوسیله‌ی اسیدهای آلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/16
مصطفی جعفری Processing and benefication of raw materials for self-healing concrete production کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/15
مهدی حقانی Rare Earth Extraction Using Ionic Liquids دانلود 1396/11/01
مهدی حقانی Rare Earth Extraction Using Ionic Liquids کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
فرهاد دیانتی پور Processing of Neyshabur iron placer deposit کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی رضایی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
آقازاده سجاد بررسی جدایش روی از محلولهای سنتزی به روش استخراج حلالی کارشناسی ارشد
نگین سرمدی سنتز و مشخصه یابی نانوفیبر کربنی به منظور حذف فلزات لانتانیوم و سریم از محلول آبی و مدلسازی دینامیک مولکولی جذب در نرم افزارLAMMPS کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
نگین سرمدی سنتز و مشخصه یابی نانوفیبر کربنی به منظور حذف فلزات لانتانیوم و سریم از محلول آبی و مدلسازی دینامیک مولکولی جذب در نرم افزارLAMMPS دانلود 1396/11/30
بیات سعید استحصال ژرمانیوم از باطله های صنعت روی کارشناسی ارشد
نیلوفر صادقی Removal of cobalt and lead ions from wastewater by nano montmorillonite کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
ویس کرمی عقیل بازیابی مس از سرباره ذوب کارخانه سرچشمه به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد
رضایی علی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صدوق عباسیان فرزین مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد
محمد قاسمی جدایش نقره از کنسانتره سولفیدی سرب معدن باما با استفاده از روش لیچینگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/30
محمد قاسمی Recovery of silver from Bama lead sulfide concentrate by using leaching method کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/30
میثاق قبادی Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles for Studies on Adsorption Isotherm, Kinetic, Thermodynamic and Desorption of Heavy Metal Ions Pb2+, Cd2+ and REE Ions Ce3+, La3+ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
میثاق قبادی سنتز و مشخصه‌یابی نانوذرات مغناطیسی و بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب جهت استخراج فلزات سنگین سرب و کادمیوم و عناصر نادر خاکی سریم و لانتانیوم دانلود 1395/06/28
ثمین لارستانی دولت آباد بازیافت ایتریوم از پسماندهای الکتریکی (به صورت خاص از مانیتورها) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
پوردشت مانا فروشویی کانسنگ مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد
تقوی مصطفی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از لیچینگ انتخابی بوسیله‌ی اسیدهای آلی کارشناسی ارشد
شمسی مصطفی فرآوری سرباره های مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد
امین ممی پور Optimization of factors affecting on the thickener performance in Bijar iron ore mine کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
امین ممی پور Optimization of factors affecting on the thickener performance in Bijar iron ore mine کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
مشیری مهرداد فلوتاسیون کانسنگ اکسیده معادن مس بردسکن کارشناسی ارشد
سیدکمال موسوی نژاد فرآوری نمونه کانسنگ پتاس بندر پهل با استفاده از روش فلوتاسیون دانلود 1395/09/03
رمضان زاده وحید بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها 8105438 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نانو فناوری در فرآوری مواد معدنی 8105440 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی هیدرومتالورژی 8105446 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی محلول 8105559 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 1 8105393 0 05 نامشخص نامشخص 3983
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص 3983
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها 8105438 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
نانو تکنولوژی در محیط زیست معدنی 8105416 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
نانو فناوری در فرآوری مواد معدنی 8105440 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی محلول 8105559 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 20 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 19 نامشخص نامشخص 3973
هیدرومتالورژی پیشرفته 8105285 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها 8105438 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نانو فناوری در فرآوری مواد معدنی 8105440 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 67 نتیجه
از 4