Departments Departments

Hossein Memarian

Hossein Memarian

Hossein Memarian (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: 82084230
Room: 1st floor
Email: 

EducationsNational RatingsMembershipsTranslated BooksCompilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Naeem Adibi امکان سنجی، طراحی و ساخت التراسونیک جهت آزمایشگاه مهندسی زمین B.S
Faezeh Akhondian مدلسازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های برداری پشتیبان SVM M.S
Mehrnoosh Alipour Shahsavari امکان سنجی،طراحی و ساخت دستگاه آزمایش حفاری مینیاتوری B.S
Ahmad Amini حذف چندگانه هاِی مرتبط باسطح به روش SRMEبراِی بهبو M.S
Erfan Amini مطالعه زمین لغزش آه مبارک و تحلیل پتانسیل لغزش مجدد آن. B.S
Sahar Amirnezhad Mojzhdehi پهنه بندی خطر سونامی در سواحل دریای مازندران M.S
MOHAMMAD ASGAR POUR تحلیل خطر زمین لرزه درساختگاه کارخانه زغالشویی زرن M.S
Niloofar Basafa پروژه تخصصی B.S
Ali Dadi givshad بررسی دامنه خواص تغییر شکل پذیری سازند آسماری توسط M.S
Mehrnoosh Ebrahimzadeh مدلسازی ویژگی های استاتیکی مخزن یکی از میدان های نفتی به روش شبکه عصبی مبتنی بر تبدیل موجک M.S
Misagh Esmaeilpour پروژه B.S
Ali Ghavidel رفتار ژئومکانیکی سنگهای سازند پوش سنگ آسماری در اثر تزریق گاز در یکی از میادین نفتی جنوب ایران M.S
Mahta Gholizadeh Ansari پروژه تخصصی B.S
Mohammad Hamzaban توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها Ph.D
Soudeh Hashemi ranjbar sharif ab طراحی وساماندهی بانک اطلاعات آسیب پذیری لرزه ای وم M.S
Mohammad Heidarizadeh بررسی رفتار ناپیوستگی ها درپوش سنگ آسماری تحت فشار طی تزریق گاز ( مطالعه موردی؛ یکی از میادین نفتی جنوب) M.S
Sepidehalsadat Hendi طراحی دستگاه اولتراسونیک جهت اندازه گیری سرعت امواج فشاری و برشی. B.S
Fateme Hormozzade Ghalati تعیین رابطه ی بین مقادیر تراوایی آزمایشگاه و ضرائب تضعیف حاصل از توموگرافی پرتو ایکس پلاگ های تهیه شده از یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران M.S
Amin Hossein morshedy طراحی، الگوریتمی، هوشمند و پویا برای مکان یابی، گمانه های اکتشافی Ph.D
Amin Hossein morshedy طراحی، الگوریتمی، هوشمند و پویا برای مکان یابی، گمانه های اکتشافی Ph.D
Mohammad Reza Jalali بررسی عملکرد ومدلسازی لرزه خیزی القایی دریکی از می M.S
Sima Jalili مدیریت زلزله شهر تهران B.S
Sima Jalili raouf محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکافدار طبیعی M.S
Hossein Janjani Avarzaman بررسی قابلیت حفاری سنگ های سری نفت و گازداد در ناح M.S
Farnaz Kamranzad مطالعه پاسخ ساختگاه در چتد ساختگاه نمونه انتخابی شهر تهران با استفاده از اندازه گیری های ارتعاشات محیطی ( مایکروترمور ) M.S
Farnaz Kamranzad شناسایی الگوی رخداد پس لرزه های زلزله های متوسط تا بزرگ در زاگرس و مکران B.S
Talebi Kaveh مدلسازی حرکت خاک در نقاله مارپیچ ماشین های فشار تعادلی زمین با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی Ph.D
Ruhollah Keshvardoost jobaneh بررسی روش های تغییر سطح آب زیرزمینی و گاز رادون و تافیق آن ها جهت پیش نشانگری زلزله ها در ایران B.S
Laleh Khadangi پروژه تخصصی B.S
Ghorban Khandouzi genareh تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها با استفاده از نمونه های خمشی استوانه ای M.S
Farzaneh Khorram توسعه الگوریتم شبیه سازی شرطی چند متغیره به منظور ارائه مدل بهینه ژئومتالورژیکی Ph.D
Pedram Masoudi مطالعه زون گسلی بالارود در شمال فروبار دزفول- منطقه دالپری و دهلران B.S
Pedram Masoudi کارآئی رویکرد ترکیبی عدم قطعیت -خوشه یابی در پیش پردازش چاه نمودارها Ph.D
Mojarab Masoud مدلسازی الگوی زمینلرزه های اصلی ایران و پیش بینی رخداد آنها Ph.D
Majid Maybodian تحلیل وپهنه بندی خطر زمین لرزه درمعادن(مطالعه مورد M.S
Atie Mazaheri tarie مدلسازی عدم قطعیت شناسائی زون های شکسته با استفاده از داده های خام پتروفیزیکی،مطالعه موردی: مخزن آسماری میدان نفتی گچساران Ph.D
Atieh Mazaheri Tarie مطالعه زون گسلی بالارود در شمال فروبار دزفول- منطقه شهبازان و بالارود B.S
Behzad Mehrgini مدلسازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S
Behzad Mehrgini بررسی رفتار پوش سنگ مخزن آسماری در اثر فشار افزایی ناشی از تزریق گاز به منظور افزایش بهره برداری Ph.D
Melika Mehri بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری M.S
Ali asghar Mirmohammadlou بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها M.S
MASOUD MOJARAB پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی ( مطالعه موردی شهرکرد ) M.S
Amir Mollajan وارون سازی دو بعدی AVO با رویکرد احتمالاتی برای تخمین پارامترهای الاستیک، پتروفیزیکی و واحدهای ژئومکانیکی Ph.D
Banafsheh Najari Farizhendi امکان سنجی، طراحی و ساخت دستگاه آزمایش شکنندگی (دستگاه Brittelness Test s20) B.S
Masoumeh Nazarian پروژه B.S
Mohammad Hossein Pishahang تحلیل زمین لرزه های ناشی از انفجارات B.S
Mohammadhassan Rajati پیش بینی سایش برنده های TBM در سنگ های سخت با استفاده از آزمایش سرشار مطالعه موردی تونل کانی سیب M.S
Roozbeh Roostaei موضوع رفتار بتن و شاتکریت در برابر بارگذاری سریع (ضربه) B.S
Sareh Sadigh امکان سنجی،طراحی و ساخت دستگاه ازمایش سایش(دستگاهAbrasion TestT AV) B.S
Masoud Shaban بازنگری روشهای طراحی لوله های جداری در میادین جنوب ایران M.S
Roshanak Shafieiganjeh مقایسه پاسخ دینامیکی دیواره غربی معدن چادرملو ناشی از امواج آتشکاری و زلزله M.S
Zahra Shahmorad روش های تعیین آزمایشگاهی چقرمگی شکست استاتیکی و دینامیکی مواد و ارائه دستگاهی جهت تعیینچقرمگی شکست دینامیکی B.S
Rasoul Sheikhmali شبیه سازی عددی شروع و گسترش شکستگی های هیدرولیکی چند گانه به روش سی زد ام مبتنی بر ایکس اف ای ام به منظور تعیین فاصله مناسب دسته های مشبک کاری M.S
Raheleh Siyar پروژه تخصصی B.S
MOHAMMAD REZA SOLEIMANIAN ساخت دستگاه ال سی پی سی B.S
Farzad Sotoudeh پروژه تخصصی B.S
Parham Takapouy پروژه کارشناسی B.S
Behnam Tang Eysh بررسی پروژه B.S
Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network M.S Download 1390/02/28
مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو M.S Download 1385
تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی پایه برای سازند آسماری در سد کارون 4 B.S
بررسی روشهای مختلف برآورد مقاومت فشاری تک محوری در چاههای نفت و گاز ایران B.S
تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند M.S Download 1389/07/06
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان M.S Download 1386
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران M.S 1385
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران M.S 1385
پیش‌بینی سایش برنده‌های TBM در سنگ‌های سخت با استفاده از آزمایش سرشار مطالعه‌ی موردی تونل کانی‌سیب M.S Download 1397/07/11
برآورد پاره‌ای از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مخازن کربناته با استفاده از فیزیک سنگ رقومی Ph.D Download 1398/04/18
ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران M.S Download 1391/04/17
سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای M.S Download 1387/07/06
مدلسازی حرکت خاک در نقاله مارپیچ ماشین های فشار تعادلی زمین با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی Ph.D Download 1396/10/26
The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field M.S Download 1389/07/13
کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S 1384
وارون سازی دوبعدی AVO با رویکرد احتمالاتی برای تخمین پارامترهای الاستیک، پتروفیزیکی و واحدهای ژئومکانیکی Ph.D Download 1397/11/28
بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته M.S Download 1389/07/10
مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S Download 1388/12/08
توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها Ph.D Download 1392/03/07
مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری M.S
حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی M.S
جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور M.S
مدل سازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های بردار پشتیبان(SVM)¬ M.S Download 1392/12/19
بررسی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده برخی سدها و سازه های هیدرولیکی جنوب کشور (زاگرس) M.S
تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین M.S Download 1394/05/25
عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) M.S
مدلسازی گسیختگی احتمالی گسل اهواز در مسیر خط یک قطار شهری اهواز M.S Download 1388/07/07
بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران M.S Download 1385/07/04
بررسی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده برخی سدها و سازه های هیدرولیکی جنوب کشور (زاگرس) M.S Download 1387/06/27
تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال M.S
تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 M.S
بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا M.S
پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران M.S Download 1386
طراحی روشی جهت بهینه سازی تعداد و موقعیت گمانه های اکتشافی ژئوتکنیکی، با استفاده از تخمین گرهای زمین آماری و شبکه عصبی M.S
حذف چندگانه های (Multiples) مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبودکیفیت داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشافات نفتی M.S 1386/07/14
طراحی الگوریتمی هوشمند و پویا برای مکان یابی گمانه های اکتشافی Ph.D
برّرسی و تعیین زبری سطوح ناپیوستگی سنگ با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک M.S Download 1390/07/14
مدلسازی پویای فرونشست دشت تهران M.S Download 1389/10/26
بررسی تاثیر رفتار سنگ‌های مختلف سازند گچساران بر مچالگی لوله‌های جداری، با استفاده از مدل‌سازی عددی M.S Download 1395/10/08
مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند M.S
مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران M.S Download 1385
مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو M.S
کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S
شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری
مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S
مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری M.S Download 1388/06/31
اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور M.S Download 1375
تاثیر تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر روند بهره دهی چاه در مخازن گاز میعانی M.S Download 1388/09/29
شناسایی و طبقه‌بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات، با نگرشی ویژه به سازند آسماری Ph.D Download 1388/06/23
تحلیل پایداری استاتیک و دینامیک و بررسی رفتار خاک منطقه به روش تعادل حدی و مدل‌سازی عددی، مطالعه موردی : روباره و سقف تونل آرش - اسفندیار M.S Download 1396/06/29
بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری M.S Download 1387/06/31
تفسیر لاگFMI با استفاده از روش های پردازش و آنالیز تصویر به منظور تشخیص شکستگی ها در مخازن کربناته M.S Download 1390/07/12
تحلیل پایداری و ارائه روشهای پایدارسازی شیروانی سنگی G2M مشرف به محو طه انتقال نیرو واقع در سد و نیروگاه کارون 3 M.S Download 1379
مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود M.S Download 1384
تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی M.S
بررسی لرزه‌خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران M.S 1385
بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران M.S Download 1385
محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکسته طبیعی M.S Download 1392/10/23
ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات Ph.D Download 1393/10/29
بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران M.S
مطالعه و بررسی تنش های القـایی ناشـی از حفر چـاه‌هـای نفت و گاز بر پـدیـده تخریب ســازند M.S Download 1384
تعیین مقدار تخلخل پلاگ های یکی از مخازن جنوب ایران با استفاده از تصویربرداری پزشکی، رویکردی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین M.S
بررسی قابلیت حفاری در سازند نفت و گازدار ایران با تاکید بر سازند آسماری M.S
آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران M.S Download 1375
طراحی روشی جهت بهینه سازی تعداد و موقعیت گمانه های اکتشافی ژئوتکنیکی، با استفاده از تخمین گرهای زمین آماری و شبکه عصبی M.S Download 1388/12/04
نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) M.S Download 1377
تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم M.S
تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل M.S Download 1375
تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها با استفاده از نمونه های خمشی استوانه ای M.S Download 1393/09/3
طبقه بندی سنگ شناسی و تخمین ترکیب شیمیایی مواد معدنی با رویکرد پردازش تصویر و شناخت الگو )مطالعه موردی: معدن سنگ آهک نوین واقع در استان سمنان( M.S Download 1391/11/3
توسعه الگوریتم شبیه سازی شرطی چندمتغیره و ارائه مدل ژئومتالورژیکی Ph.D Download 1396/09/22
شبیه‌سازی جنبش شدید زمین در زمینلرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین M.S 1385
شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین M.S Download 1385
بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس M.S Download 1387/07/09
سدهای لغزشی در البرز مرکزی M.S
تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون M.S Download 1383
برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا M.S Download 1385
شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری M.S
آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری M.S Download 1386
منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه M.S Download 1388/04/28
مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده تعدادی از سازه های هیدرولیکی واقع در جنوب غرب کشور M.S Download 1388/07/14
کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 M.S Download 1381
شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش M.S Download 1392/06/03
ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی M.S
پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل M.S Download 1378
شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران M.S
بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد M.S
مدلسازی گسیختگی احتمالی گسل اهواز در مسیر خط یک قطار شهری اهواز M.S
پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جنوبی دریای مازندران M.S
کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S
ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های چاه و لرزه در میدان گازی پارس جنوبی M.S
بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه M.S
مدلسازی پویای فرونشست دشت تهران M.S
کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال M.S
بررسی و تحقیق در مورد گسلهای منطقه کوهبنان بر روی آبرفتهای دوران چهارم و تاثیر آن در آبدهی چاه های مناطق گسل M.S Download 1388/07/06
منشاء و مکانیسم تولید H2S و گازهای همراه M.S
محاسبه تانسور تراوایی در مخازن شکسته طبیعی M.S
برآورد شاخص مقاومت زمین شناختی ( GSI ) با استفاده از منطق فازی و به کارگیری پارامترهای مقاومتی اصلاح شده در مسائل پایداری شیبهای سنگی مطالعه موردی زمین لغزه دونا M.S
تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) M.S
مطالعه و پهنه بندی خطرات ژئوتکنیکی در نوار ساحلی دریای مازندران M.S
مدل‌سازی استاتیکی شکستگی‌‌ها به روش "شبکه گسسته شکستگی"، در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S
بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل M.S Download 1370
شبیه‌سازی عددی گسترش شکستگی‌های هیدرولیکی چندگانه به روش CZM مبتنی بر XFEM به منظور تعیین فاصله مناسب دسته‌های مشبک‌کاری M.S Download 1394/12/10
بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران M.S Download 1386/11/21
Comparison of Dynamic Response of Chadormalu Open Pit (Western Wall) Waves Form due to Blasting and Earthquake Download 1395/10/28
مقایسه پاسخ دینامیکی دیواره غربی معدن چادرملو ناشی از امواج آتشکاری و زلزله M.S Download 1395/10/28
طراحی و تهیه پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران M.S
ارزیابی کیفی مخزن سازند مزدوران از نظر برخی پارامترهای زمین شناسی با استفاده از نمودارهای تصویری و پتروفیزیکی چند چاه در کپه داغ شرقی M.S Download 1392/11/29
شناسایی نوع سنگ از نظر لیتولوژیکی در سری‌های نفتی، با رویکرد ترکیب اطلاعات در یکی از میادین نفتی ایران M.S Download 1392/06/12
کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال M.S Download 1385
انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور M.S
بالا آمدن آب دریای خزر اثرات آن بر سواحل و روش های مناسب تامین حفاظت سواحل M.S
ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه M.S Download 1385/06/29
مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) M.S Download 1386
ریزپهنه بندی خطر لرزه ای در منطقه شهرکرد M.S
مدلسازی تخلخل با رویکرد ترکیب اطلاعات در سازند سروک میدان نفتی آزادگان M.S
بررسی دامنه خواص تغییرشکل پذیری سازند آسماری توسط داده‌های آزمون‌های برجا، در محدوده سدهای زاگرس M.S
شبیه سازی توام جریان سیال و ژئومکانیک در تخمین تراکم و فرونشست مخازن حساس به تنش M.S
بررسی علل کاهش API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران M.S
بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها M.S
شناسایی نوع سنگ از نظر رفتار مخزنی با رویکرد ترکیب اطلاعات M.S Download 1392/06/12
بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران M.S Download 1383
پهنه‏ بندی خطر زمین‏ لغزش در ناحیۀ شمال شهر تهران به روش های شبکه عصبی مصنوعی، AHP و هوشمند دانش محور M.S
مدل سازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های بردار پشتیبان(SVM)¬ M.S
مدلسازی دوبعدی انتشار موج کشان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود M.S
طبقه بندی سنگ شناسی و تخمین ترکیب شیمیایی مواد معدنی با رویکرد پردازش تصویر و شناخت الگو )مطالعه موردی: معدن سنگ آهک نوین واقع در استان سمنان( M.S
مدلسازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در محدوده تعدادی از سازه های هیدرولیکی واقع در جنوب غرب کشور M.S
آسیب دیدگی لوله های جداری چاههای نفت ایران M.S
تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون M.S
بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها M.S Download 1381
مطالعه پاسخ ساختگاه در چند ساختگاه نمونه انتخابی در شهر تهران با استفاده از اندازه‌گیری‌های ارتعاشات محیطی (مایکروترمور) M.S
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران M.S
بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران M.S
عوامـل موثر بر بهـره وری دستـگاه های حفـاری بازویی در زمینهای نرم (مطالعـه موردی تونـل مترو اصفهان و تونلهای معدن زغالسنگ طبس) M.S Download 1384
تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی M.S Download 1379
بررسی عوامل عمده موثر بر نرخ نفوذ و فرسایش ابزار در چال زن های ضربه ای چکش بالا M.S Download 1383
بررسی مقدماتی سنگهای احتمالی منشا نفت و گاز درمنطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه M.S Download 1388/06/26
تعیین چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها با استفاده از نمونه های خمشی استوانه ای M.S
جایگاه ژئوتکنیکی آبهای زیرزمینی در مکان یابی شهرهای جدید در محدوده استانهای غربی کشور M.S Download 1375
بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S Download 1393/02/01
مطالعه پاسخ ساختگاه در چند ساختگاه نمونه انتخابی در شهر تهران با استفاده از اندازه‌گیری‌های ارتعاشات محیطی (مایکروترمور) M.S Download 1393/06/16
بررسی علل کاهش API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران M.S Download 1388/06/31
بهینه سازی طرح تونل قوچک M.S 1377
بهینه بندی خطر زلزله بارهیافت احتمالی در منطقه شهرکرد M.S Download 1385
تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه M.S Download 1386/04/09
بررسی ارتباط بین میزان سایش وبافت سنگ درنمونه هایی ازسنگهای ایران M.S
ارزیابی محتوا و تعیین کانیهای رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی با روش‌های آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات
مدل‌سازی استاتیکی شکستگی‌‌ها به روش "شبکه گسسته شکستگی"، در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران M.S Download 1388/06/31
تشخیص شکستگی‏های لایه‏های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه‏ای قائم M.S Download 1388/10/28
کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران M.S Download 1384
تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران M.S 1385
تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران M.S Download 1385
تحلیل خطر و آسیب پذیری زمین لرزه در معادن روباز ایران M.S
تحلیل خطر و آسیب‌پذیری زمین‌لرزه در معادن روباز ایران M.S
تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی
مدلسازی الگوی زمین لرزه های بزرگ ایران و پیش بینی رخداد آنها Ph.D Download 1393/03/21
پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد M.S Download 1386/11/27
بهینه سازی طرح تونل قوچک M.S
ریزپهنه بندی خطر لرزه ای در منطقه شهرکرد M.S Download 1387/07/14
پهنه‏ بندی خطر زمین‏ لغزش در ناحیۀ شمال شهر تهران به روش های شبکه عصبی مصنوعی، AHP و هوشمند دانش محور M.S Download 1394/06/29
اکتشافات ژئوتکنیکی کوچک مقیاس و تهیه نقشه های مخاطره پذیر زمین بر مبنای تصاویر ماهواره ای در محدوده استانهای غربی کشور M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان M.S
شبیه سازی جنبش شدید زمین در زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین M.S
شبیه‌سازی جنبش شدید زمین در زمینلرزه 1382 بم با استفاده از توابع تجربی گرین M.S
مطالعه ریسک زمین لرزه در کارخانه زغالشویی زرند با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) M.S
بررسی میزان و نحوه توزیع تنش در لایه های غیر چسبنده روسازی راهها M.S
توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها Ph.D
بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران M.S
بررسی لرزه‌خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران M.S
تحلیل ایستایی و طراحی نگهداری تونل های سه گانه آب بر نیروگاه سد مخزنی کرخه با توجه به تغییرات جنس زمین و هندسه تونل M.S
تاثیر تراوایی نسبی وابسته به سرعت بر روند بهره دهی چاه در مخازن گاز میعانی M.S
ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران M.S
پهنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش در جنوب خلخال، استان اردبیل M.S
تحلیل دینامیکیـ آماری تغییرپذیری درونی پوش‌سپهر بر مبنای مدل‌ها و فرایافت‌های عددی Ph.D Download 1389/11/30
کاربرد توموگرافی لرزه ای در شناسائی زونهای ضعیف، با نگرشی ویژه بر کاربرد آن در مطالعات تزریق در توده سنگها، در سدهای کوثر و کارون 3 M.S
طراحی الگوریتمی هوشمند و پویا برای مکان یابی گمانه های اکتشافی Ph.D Download 1393/11/01
بررسی و تحلیل چقرمگی شکست دینامیکی سنگ ها M.S Download 1392/02/15
بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران M.S
پهنه بندی مناطق شهری جهت مقابله با بلایای طبیعی، مطالعه موردی شهرکرد M.S
مدلسازی الگوی زمین لرزه های بزرگ ایران و پیش بینی رخداد آنها Ph.D
کارآیی رویکرد ترکیبی عدم‌قطعیت-خوشه‌یابی در پیش‌پردازش چاه‌نمودارها Ph.D Download 1396/02/26
تفسیر لاگFMI با استفاده از روش های پردازش و آنالیز تصویر به منظور تشخیص شکستگی ها در مخازن کربناته M.S
ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری M.S
The effect of Geomechanical Behavior of the Evaporative Formations on the Casing Collapse Phenomenon in the Maroon Oil Field M.S
Uncertainty modeling of fractured zone detection using petrophysical raw data, case study: Asmari reservoir of Gachsaran oil field Ph.D Download 1395/08/19
مدلسازی تخلخل با رویکرد ترکیب اطلاعات در سازند سروک میدان نفتی آزادگان M.S Download 1390/03/28
مدل سازی عدم قطعیت شناسایی زون های شکسته با استفاده از داده های خام پترو فیزیکی، مطالعه موردی:مخزن آسماری میدان نفتی گچساران Ph.D Download 1395/08/19
بررسی سایش سنگ بعنوان مبنایی جهت طبقه بندی سنگهای ایران M.S Download 1380
تشخیص سطوح سیالات مخزنی با استفاده از روشهای پردازش سیگنال M.S Download 1390/7/14
بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته M.S
نقش حفاریهای عمران در ناپایداری دامنه های طیبعی (بررسی موردی زمینی لغزه سد تبارک آباد) M.S
تحلیل خطرپذیری لرزه ای سد رسوبگیری اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه M.S
بررسی رفتار پوش‌سنگ مخزن آسماری در اثر فشار افزایی ناشی از تزریق گاز به منظور افزایش بهره برداری Ph.D Download 1395/06/29
Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network M.S
شناسایی نوع سنگ از نظر رفتار مخزنی با رویکرد ترکیب اطلاعات M.S
تعیین فشار بهینة ذخیره سازی گاز در مخازن هیدروکربنی تخلیه شده (مخزن گازی سراجه) به کمک تحلیل های ژنومکانیکی و هیدرو مکانیکی M.S Download 1378
بررسی و تحقیق در مورد گسلهای منطقه کوهبنان بر روی آبرفتهای دوران چهارم و تاثیر آن در آبدهی چاه های مناطق گسل M.S
تهیه نقشه‏ های ناپایداری دامنه‏ ای با در نظر گرفتن مخاطرات زمین‏ شناختی (معدن روباز چادرملو) M.S Download 1395/11/04
انتخاب سرمته های الماسه مغزه گیر و پیش بینی سرعت حفاری و میزان مصرف آنها در برخی ساختگاه های ژئوتکنیکی کشور M.S Download 1382
بررسی رفتار ژئومکانیکی پوش‌سنگ سازند آسماری در اثر تزریق گاز M.S
آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) M.S Download 1394/02/07
برّرسی و تعیین زبری سطوح ناپیوستگی سنگ با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک M.S
سدهای لغزشی در البرز مرکزی M.S Download 1378
تحلیل پایدار تکیه گاههای سد کارون 4 با استفاده از نظریة بلوکی M.S
سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای M.S
تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) M.S Download 1386
بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران M.S
تعیین رابطه ای بین مقادیر تراوایی آزمایشگاه و ضرائب تضعیف حاصل از توموگرافی پرتو ایکس پلاگ های تهیه شده از یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران M.S Download 1395/06/29
تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند M.S
ارزیابی روش‌های طراحی حفاری ( انتخاب نوع و تعداد مته) در حفاری‌های نفت و گاز ایران و ارائه روش بهینه M.S
طراحی و تهیه پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتکنیکی ایران M.S Download 1389/07/14
ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های چاه و لرزه در میدان گازی پارس جنوبی M.S Download 1393/02/30

Name Type Phone Address
Geo-Engineering Laboratory Research
Geo-Engineering Laboratory Research
Geo-Engineering Laboratory Research
Showing 9 results.
of 1