فارغ التحصیلان دکترا

نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2
عقیل اجاقی

عقیل اجاقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
رضا احمدی

رضا احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
هانی آسائی

هانی آسائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1390
مصطفی اسدی زاده

مصطفی اسدی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1389
احمد افشار

احمد افشار

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
مهدی امینی

مهدی امینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1384
change-logo

سیدامیررضا بیابانکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1382
رزگار بدری

رزگار بدری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
مهدی پورقاسمی ساغند

مهدی پورقاسمی ساغند

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1388
بهزاد تخم چی

بهزاد تخم چی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1384
محمد جهانی چگنی

محمد جهانی چگنی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
سجاد چهره قانی

سجاد چهره قانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
عبدالمطلب حاجتی

عبدالمطلب حاجتی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
فاطمه حسنی

فاطمه حسنی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
امین حسین مرشدی

امین حسین مرشدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
حامد حقی

حامد حقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1388
فرزانه خرم

فرزانه خرم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
change-logo

رضا دهقان سیمکانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1382
change-logo

رامین دوست محمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1382
مجید ذوالقدری

مجید ذوالقدری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
وحید رادمهر

وحید رادمهر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
آرمین راست بود

آرمین راست بود

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1388
محمد رضائی

محمد رضائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1389
فرشاد ژولیده سر

فرشاد ژولیده سر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
میرمهدی سیدرحیمی نیارق

میرمهدی سیدرحیمی نیارق

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
change-logo

علی شکاری فرد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1382
کاوه طالبی

کاوه طالبی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
میثم عابدی

میثم عابدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
هادی عبداللهی

هادی عبداللهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1387
مهدی یعقوبی مقدم

مهدی یعقوبی مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
عارف علی پور

عارف علی پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1391
علی غفاری

علی غفاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
محمدرضا فتاحی

محمدرضا فتاحی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
سید وحید الدین فتاح پور

سید وحید الدین فتاح پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1386
نادر قاسم پور

نادر قاسم پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1390
اعظم قدیانی

اعظم قدیانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
معصومه کردپریجائی

معصومه کردپریجائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1387
مسعود مجرب

مسعود مجرب

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
سیدمحمدمهدی میرعابدی

سیدمحمدمهدی میرعابدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1388
پدرام مسعودی

پدرام مسعودی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
change-logo

محمد مسینائی درمیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1382
عطیه مظاهری طرئی

عطیه مظاهری طرئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1390
امیر معبودی باویل علیائی

امیر معبودی باویل علیائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
سروش مقصودی سرتشنیزی

سروش مقصودی سرتشنیزی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
امیر ملاجان

امیر ملاجان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
بهزاد مهرگینی

بهزاد مهرگینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
صابره نظری

صابره نظری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
مهدی هادی زاده

مهدی هادی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
نمایش 1 - 50 از 53 نتیجه
از 2