فارغ التحصیلان دکترا

نمایش 1 - 50 از 82 نتیجه
از 2
علی ابتداعی

علی ابتداعی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
عقیل اجاقی

عقیل اجاقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
رضا احمدی

رضا احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
هانی آسائی

هانی آسائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1390
مصطفی اسدی زاده

مصطفی اسدی زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1389
احمد افشار

احمد افشار

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
سجاد آقازاده

سجاد آقازاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
مهدی امینی

مهدی امینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1384
change-logo

سیدامیررضا بیابانکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1382
رزگار بدری

رزگار بدری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
مهدی پورقاسمی ساغند

مهدی پورقاسمی ساغند

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
سال ورود: 1388
بهزاد تخم چی

بهزاد تخم چی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1384
محمد جعفری

محمد جعفری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1396
محمد جهانی چگنی

محمد جهانی چگنی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
سجاد چهره قانی

سجاد چهره قانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1389
عبدالمطلب حاجتی

عبدالمطلب حاجتی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1390
سعید حاج صادقی

سعید حاج صادقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
فاطمه حسنی

فاطمه حسنی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
امین حسین مرشدی

امین حسین مرشدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1389
مرضیه حسینی نسب

مرضیه حسینی نسب

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1395
حامد حقی

حامد حقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1388
هادی حقگویی کوهی

هادی حقگویی کوهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
عماد خراسانی

عماد خراسانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1392
فرزانه خرم

فرزانه خرم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
خاطره دانائی

خاطره دانائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
change-logo

رضا دهقان سیمکانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن
سال ورود: 1382
change-logo

رامین دوست محمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1382
مجید ذوالقدری

مجید ذوالقدری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
شکوه ریاحی نجف آبادی

شکوه ریاحی نجف آبادی

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1396
وحید رادمهر

وحید رادمهر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1391
آرمین راست بود

آرمین راست بود

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1388
بابک رجبی نسب

بابک رجبی نسب

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
فرزانه رضائی

فرزانه رضائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
محمد رضائی

محمد رضائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1389
ایسان رمادی

ایسان رمادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
محمد یزدانی

محمد یزدانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
فرشاد ژولیده سر

فرشاد ژولیده سر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
میرمهدی سیدرحیمی نیارق

میرمهدی سیدرحیمی نیارق

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
وحید سلطانمحمدی

وحید سلطانمحمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
یاسر سلیمی دلشاد

یاسر سلیمی دلشاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
مجید شاه حسینی

مجید شاه حسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1392
فوژان شفائی

فوژان شفائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
change-logo

علی شکاری فرد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1382
سیما شکیبا

سیما شکیبا

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1395
جعفر شهریور قوزللو

جعفر شهریور قوزللو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
ساره صدیق

ساره صدیق

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1395
کاوه طالبی

کاوه طالبی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1387
سجاد طالش حسینی

سجاد طالش حسینی

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1396
نمایش 1 - 50 از 82 نتیجه
از 2