نمایش دانشجویان دکترا

نمایش 1 - 50 از 100 نتیجه
از 2
علی ابتداعی قلایی

علی ابتداعی قلایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
احسان ادیبی سده

احسان ادیبی سده

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1395
پوریا ادب نژاد

پوریا ادب نژاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
سال ورود: 1400
نسترن استادمهدی عراق

نسترن استادمهدی عراق

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1398
محرم اسدی

محرم اسدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
شقایق اسماعیل زاده رازلیقی

شقایق اسماعیل زاده رازلیقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف
سال ورود: 1398
مهرشاد اصغری

مهرشاد اصغری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
سجاد اقازاده

سجاد اقازاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1392
غلامرضا الیاسی

غلامرضا الیاسی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
محمد امان نژادفرد

محمد امان نژادفرد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1399
مصطفی امدادی شهرآباد

مصطفی امدادی شهرآباد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
سال ورود: 1400
محمدامین امرالهی

محمدامین امرالهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1400
زهرا اهالی آباده

زهرا اهالی آباده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1395
محمود بابائی

محمود بابائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1399
مریم بابائی حسن سرائی

مریم بابائی حسن سرائی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1397
میعاد بادپا

میعاد بادپا

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1398
حسن باقری

حسن باقری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
سال ورود: 1400
امیرحسین بالادستیان

امیرحسین بالادستیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1400
احمد بتوندی

احمد بتوندی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف
سال ورود: 1398
زهره برومند

زهره برومند

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1398
change-logo

علیرضا بهرامی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1401
علیمحمد پاکدامن

علیمحمد پاکدامن

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1396
جواد تقوی ولمازوئی

جواد تقوی ولمازوئی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
سعید جان نثاری

سعید جان نثاری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
سال ورود: 1400
محمد جعفری

محمد جعفری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1396
حسین جعفری

حسین جعفری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1397
پگاه جوادی شریف

پگاه جوادی شریف

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1399
سعید حاج صادقی

سعید حاج صادقی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
ازاده حسینی

ازاده حسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
سال ورود: 1399
سیدسعید حسینی

سیدسعید حسینی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
سال ورود: 1398
هادی حقگویی کوهی

هادی حقگویی کوهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
قربان خاندوزی گناره

قربان خاندوزی گناره

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1397
عماد خراسانی

عماد خراسانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1392
نیلوفر خندان

نیلوفر خندان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1399
فاطمه خوشنام

فاطمه خوشنام

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1396
خاطره دانایی

خاطره دانایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
رامین دهقان نیری

رامین دهقان نیری

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1398
شکوه ریاحی نجف آبادی

شکوه ریاحی نجف آبادی

بخش آموزشی: اکتشاف معدن
گرایش: مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1396
مجید رادمهر

مجید رادمهر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1399
بابک رجبی نسب

بابک رجبی نسب

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1393
محمدرضا رحیمی

محمدرضا رحیمی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
سال ورود: 1400
مولود رحیم زاده باجگیران

مولود رحیم زاده باجگیران

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1394
احسان رسولی

احسان رسولی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1399
فرزانه رضایی

فرزانه رضایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
سال ورود: 1391
جمال زادهش

جمال زادهش

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
علیرضا زجاجی

علیرضا زجاجی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش فرآوری موادمعدنی
سال ورود: 1393
محمد یزدانی

محمد یزدانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
سال ورود: 1393
change-logo

پریسا زمانی دهکردی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
سال ورود: 1401
محسن زینالی

محسن زینالی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی نفت گرایش اکتشاف
سال ورود: 1398
نمایش 1 - 50 از 100 نتیجه
از 2