بخش های دانشکده

عباس مجدی

عباس مجدی

عباس مجدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 88013043
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرید علی محمدنیا پیش بینی حجم تزریق خوری در عملیات پیش تزریق به روش تزریق بادبزنی در اب بندی تونل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
بهنام علی پنهانی بهینه سازی حداقل دهانه تخریب در روش‌های استخراج تخریبی با استفاده از مدلسازی عددی و فیزیکی دکتری
عرفان امینی مطالعه نرخ فرونشست جنوب غرب تهران و تاثیر آن بر ادامه حفاری تونل خط 3 مترو کارشناسی ارشد
مهدی امینی تحلیل پایداری و پایدارسازی استاتیک و دینامیک شکست واژگونی خمشی دکتری
حسین بالی اوغلبیگ تخمین عمق مورد نیاز پرده آب بند در پی سدها بر اساس پارامترهای هیدروژئومکانیکی موثر بر آن ها. کارشناسی ارشد
مرجان کاکان تعیین حد ناحیه تحت تاثیر حفاری در اطراف تونلها به روش عددی با استفاده از نرم افزارآباکیوز با تمرکز به تونلهای خط 2 متروی تهران کارشناسی
محمدحسین خسروی بررسی تزریق پذیری تکیه گاه ها وپی آبرفتی سد خیرآبا کارشناسی ارشد
حسام مقدم علی تحلیل پایداری سه بعدی وطراحی مغارترانسفورموروگالری کارشناسی ارشد
امین محمدی بررسی مکانیزم آبشستگی و فرسایش تزریق های سیمانی در توده سنگ های تزریق شده بر اساس مدل های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
امیرحسین مختاری ورنوسفادرانی مهندسی ارزش (Value Engineering) در بهره برداری از معادن سنگهای تزئینی با رویکرد به معدن گرانیت سفید سبزوار کارشناسی
علی مظفری شناسایی و ارزیابی احتمال وقوع ترکیدگی سنگ (Rock burst) در تونل ها، فضاهای زیرزمینی و معادن و ارائه روش پیشگیری از آن کارشناسی
محمدمهدی ناظم پور ارزیابی تاثیر تزریق¬های سیمانی در بهبود خواص توده سنگ¬های درزه¬دار به منظور تسهیل حفاری به روش NATM و ایجاد پوشش نگهداری کمکی دائمی کارشناسی ارشد
محمد مهدی ناظم پور بررسی چگونگی توزیع آمیزه ای در درزه ها و بلوک های سنگ بین آنها با ساخت و ارائه مدل ریاضی کارشناسی
مجید رادمهر بهینه سازی ضخامت لایه شاتکریت در NATM با استفاده از روش انرژی کرنشی کارشناسی ارشد
بهروز طرشتی نژاد تحلیل و مدلسازی نشست ناشی از حفر زیرزمینی شهری و تاثیر متقابل آن بر سازه های سطحی اطراف با مطالعه موردی ایستگاه متروی میدان قدس X1شهر تهران کارشناسی
حمید زهره وند مقایسه روش های مختلف تعیین چقرمگی ترک در بتن و ارزیابی توانایی آزمایش برزیلی در تخمین آن کارشناسی
محمدمهدی پاشنه طلا بررسی ژئومکانیکی پایداری دیواره‌ی چاه در بخش شیلی سازند سروک در یکی از چاه‌های نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از روش‌های‌ عددی و آنالیز مقاطع SEM کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/24
یاسر سلیمی دلشاد بررسی اثر هیسترسیس بر خواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی دکتری دانلود 1398/06/25
پرشان شاکری فر پیش‌بینی اثر تزریق بر بهبود خواص مکانیکی و مقاومتی خاک ها با تمرکز بر روی آبرفت های تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
فرید شیرمحمدزاده ملکی طراحی الگوی توزیع نیروهای جک های هیدرولیکی بر روی سیستم نگهداری بتنی در تونل سازی به روش ماشین حفار TBM کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
فریبرز متین پور DESIGN OF THE OPTIMAL PANEL WIDTH IN LONGWALL COAL MINING METHOD کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
امین محمدی بررسی مکانیزم آبشستگی و فرسایش تزریق های سیمانی در توده سنگ های تزریق شده بر اساس مدل های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
علیرضا ابوطالبی بررسی پارامترهای و نحوه طراحی پرده های تزریق کارشناسی ارشد دانلود 1372
محسن استادی کاهش پتانسیل روانگرایی رسوبات دانه ای با اجرای ستونهای سنگی به شیوه جایگزینی ارتعاشی در سواحل شمالی و جنوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالعلی اسمعیلی بررسی ساخت دیوار آب بند در رسوبات پی ‌سد نیان- بندرعباس با استفاده از روش تزریق فواره‌ای کارشناسی ارشد 1385
مهدی امینی تحلیل پایداری و پایدارسازی استاتیک و دینامیک شکست واژگونی خمشی(تئوریک، مدلسازی فیزیکی و مطالعات موردی) دکتری دانلود 1388/11/11
مهدی امینی چرمهینی تحلیل پایداری جزء به جزء (بلوک به بلوک) و کاربرد آن در سازه های فروشویی توده ای کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدمهدی بیات طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد 1385
علی بشری اعتبارسنجی آماری روابط تجربی تعیین مدول تغییرشکل‌پذیری توده سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/20
مرتضی بیکی شبیه‌سازی پیش‌بینی میزان تغییرشکل‌پذیری تونل‌های دوقلو با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
یاشار پوررحیمیان بررسی تزریق پذیری تکیه گاه هاو پی ساختگاه سد شیواشان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا جوادی طراحی نگهداری تونل انحراف آب سد قیر کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهدی حاجیان حسین آبادی کاربرد روش اختلاط عمیق در پایدار سازی و آب بندی دیواره‌های حفریات روباز صندوقی- مطالعه موردی پروژه زیتون- 2 در شهر بندرعباس کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدحسین خسروی بررسی تزریق پذیری تکیه گاه ها و پی آبرفتی سد خیرآباد در چابهار کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدمهدی دهقان بنادکی مدل کردن انفجارات به روش ریاضی و مقایسه آن با نتایج تجربی جهت بهینه سازی انفجار در معادن روباز ( معدن گوشفیل باما) کارشناسی ارشد دانلود 1374
آرمین راست بود بهینه سازی رفتار قطعات پوشش بتنی تونلها با در نظر گرفتن اثر درزهای بین قطعه‌ای دکتری دانلود 1395/10/27
محمد رضائی ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور دکتری دانلود 1393/11/01
امید روشنی بررسی عوامل موثر بر نشست ناشی از حفر تونل های کم عمق وتحلیل سه بعدی آن با تمرکز برخط 4 متروی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
رضا سجادی تحلیل تزریق سیمانی در بهبود خواص مقاومتی رسوبات آبرفتی به‌عنوان سیستم نگهداری کمکی دائمی با تمرکز ویژه به تونل خط2 متروی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/07
نعمت الله سلیم پور کاربرد روش اجزا محدود در بررسی و آنالیز همگرائی تونلهای دسترسی اصلی در معدن زغال سنگ طبس کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد امین شریف نیک Study of leak off on interaction between hydraulic and natural fractures using Extended Finite Element Method کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
صادق صادقی مدل ریاضی تحلیل تغییر شکل در تونلهای با سطوح متاطع غیر دایره ای شکل کارشناسی ارشد دانلود 1379
اسماعیل طهماسبی تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری مغارنیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سیـاه بیشـه بـا تکیـه بـرروش هـای عـددی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مسعود ظهیری مدل ریاضی توزیع مایع تزریق در رسوبات آبرفتـی جهت پیش بینی نقـاط بحرانی پشت رینـگ های پوشش نگهـداری تونل خط 2 مترو تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا عالی بررسی تزریق تحکیمی در رسوبات آبرفتی بعنوان یک پوشش نگهداری کمکی در اطراف تونل کارشناسی ارشد دانلود 1378
حامد عجم زاده بهینه سازی تعداد سگمنت های بتنی بعنوان پوشش نگهداری تونل در یک رینگ و ارزیابی اتصالات بین سگمنتی و بین رینگی در ظرفیت باربری تونل ها با تمرکز به تونل خط 4 متروی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
محمد هاشم عرب زاده بررسی پارامترهای موثر در تحلیل پایداری تونل 4 غربی معدن زغالسنگ پـروده 5 طبــس کارشناسی ارشد دانلود 1384
رامین عسگری مدل ریاضی تعیین ناحیه اغتشاش‌یافته در اطراف چاه‌های نفتی تحت فشار داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/20
وحید فعله گری بررسی مکانیزم شکست تونلهای انتقال آب تحت فشار با تمرکز برتونلهای شماره 1 الی 4 تحت فشار پروژه هیدروالکتریک سد گتوند علیا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
رضا قیامی طراحی بازیابی پایه ها در روش اتاق و پایه با مطالعه موردی بر روی معدن مرکزی پروده طبس کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
آوات قم قلعه مدل ریاضی رفتار زمانی فرایند نشت مواد تخریبی در پشت جبهه کارطویل کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوذر گلی Determination of grout pressure and grout take and influence of effective parameters on the grout curtain at Upper Gotvand Dam using fluid flow modeling کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
فریبرز محمودی بررسی شعاع موثر تزریق نفوذی به منظور ایجاد پرده آب بند در رسوبات آبرفتی اطراف تونلهای خط یک متر وی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی میرزا زاده ارزیابی رفتار وابسته به زمان آمیزه سیمانی و نفوذ آن در درزه سنگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/04
منصور مصطفی زاده مدل سازی مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی مسیر مناسب حفرچاه های افقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسام مقدم علی تحلیل پایداری سه بعدی و طراحی مغار ترانسفورمر و گالری های ارتباطی آن در نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد سیاه بیشه با روش های عددی کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس ناصری بررسی کاربرد بتن سبکدانه در ساخت پوشش نگهداری سگمنتی تونل ها کارشناسی ارشد 1386/07/09
رضا هنرمند زهرودی بررسیهای ژئوتکنیکی و تعیین پارامترهای ژئومکانیکی نیروگاه دوم سد شهید عباسپور کارشناسی ارشد دانلود 1373
مهدی یوسف نصیری بررسی و ارزیابی انتقال تنش از جبهه کار طویل بر روی تونلهای دسترسی مجاور کارشناسی ارشد دانلود 1384
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی 8105651 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
مهندسی پی 8105657 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
روش های عددی در ژئومکانیک 8105458 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
بهسازی زمین 8105465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه 1 8105343 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3983
تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی 8105651 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آشنایی با مهندسی معدن و صنایع معدنی 8105026 1 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/20 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
روش های عددی در ژئومکانیک 8105458 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ژئوتکنیک 8105114 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بهسازی زمین 8105465 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 01 نامشخص نامشخص 3973
روش های عددی در ژئومکانیک 8105458 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مباحث ویژه 1 8105343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
پی سازی 8105370 2 01 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ژئوتکنیک 8105114 2 01 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بهسازی زمین 8105465 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 19 نامشخص نامشخص 3963
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
شماره تماس: 88013043
پست الکترونیکی: