بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان (مرحوم)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084241
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارمین الماسی بهینه سازی مواد شیمیایی مورد استفاده در مدار خط 4 فلوتاسیون کارخانه فرآوری چادرملو به منظور کاهش محتوای مواد سیلیکاته کارشناسی ارشد
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فرآوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
محمدرضا اصلانی فلوتاسیون نمونه زغال پابدانا و تعیین بهینه ثابت نرخ سنتیک آن با استفاده از سلول آزمایشگاه فلوتاسیون کارشناسی
محمدمهدی ازوار بررسی رفتار خردایش در آسیای لوله ای فرآیند تولید منیزیم و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود فرآیند. کارشناسی
مریم دهقانی نوشنق بررسی تاثیر درصد جامد پالپ و پارامترهای هیدرودینامیکی بر بازیابی سیلیس با دستگاه فلوتاسیون دنور آزمایشگاهی کارشناسی
علی ابتداعی قلایی شبیه سازی فرآیند جدایش سیکلون واسطه سنگین با روش کوپل CFD -DEM دکتری
محمدرضا فتاحی مدلسازی و شبیه سازی عددی فرآیند جدایش در جداکننده نلسون با روش ترکیبی DEM-CFD دکتری
محمدرضا فتاحی مدلسازی و شبیه سازی عددی فرآیند جدایش در جداکننده نلسون با روش ترکیبی DEM-CFD دکتری
علی غفاری مدل سازی جدایش مواد معدنی در دستگاه جداکننده نلسون دکتری
مهدی هادی زاده طراحی، پیاده سازی و اعتبار سنجی یک سیستم کنترل پیشرفته آسیاهای نیمه خودشکن دکتری
مهدی هادی زاده طراحی، پیاده سازی و اعتبار سنجی یک سیستم کنترل پیشرفته آسیاهای نیمه خودشکن دکتری
محمد حاجی زاده درزه کنانی استخراج عناصر نادر خاکی از کانسنگ آهن آپاتیت دار به روش استخراج حلالی کارشناسی ارشد
نیما جعفری مطالعه و بررسی برای سینتیک خردایش کانسنگ های نرم و سخت (طلا و باریت) کارشناسی
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته- توسعه یک نرم افزار دکتری
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته- توسعه یک نرم افزار دکتری
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد
محسن ناصراحمدی شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی مدار آسیای گلوله ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد
محمدمهدی رجایی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله های کارخانه ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفوره- اکسیده کانساررفسنجان کارشناسی ارشد
امیرحسین ریاحی بررسی خردایش و فلوتاسیون نمونه مس میدوک در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی
فرزین صدوق عباسیان مطالعه کانه آرایی نمونه کانسارپلاسری آهن رفسنجان کارشناسی ارشد
احسان سپهوند مطالعه بررسی و بهینه سازی آسیای غلطکی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک قزوین کارشناسی ارشد
وحید حسن زاده طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی غلتک ها ی آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد
علیرضا زجاجی شبیه سازی کلاسیفایرهای مارپیچی بر پایه تلفیق روش های اجزاء گسسته و دینامیک سیالات محاسباتی دکتری
علی ابتداعی Simulation of separation process in dense medium cyclone using coupled DEM-CFD method دکتری دانلود 1398/07/06
محمدمهدی ازوار توسعه الگوریتم تعیین ماتریس ارتباط مدارهای خردایش در شبیه‌ساز BMCS، تحت محیط ویندوز کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/25
آرمین الماسی Optimization of chemicals used in line 4 Flotation of Chador malu Processing Plant to reduce the content of silicate materials کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/16
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود 1394/05/27
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
مهدی هادی زاده ارائه یک سیستم کنترل هوشمند برای آسیاهای نیمه خودشکن دکتری دانلود 1395/11/06
قاسمی اردی ابراهیم مطالعه، بررسی و بهینه سازی مدارهای خردایش کارخانه سیمان اردبیل کارشناسی ارشد
سپهوند احسان مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
عرب زاده بهاره مطالعه، بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آسیاهای گردان با روش جزء گسسته کارشناسی ارشد
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/18
مرتضی حیان Optimization of Tailing's Filtration Process at Miduk Copper Processing Plant کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
وحید حسن زاده طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه‌سازی غلتک‌های آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
میرزایی حسینعلی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد
محمد مهدی رجایی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله‌های کارخانه‌ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
بهاره عرب زاده مطالعه، بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آسیاهای گردان با روش جزء گسسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/07
امین الرعایا علیرضا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
علی غفاری مدل‌سازی جدایش مواد معدنی در دستگاه جداکننده نلسون دکتری دانلود 1396/06/06
مرتضی غلامی شبیه سازی عددی جریان سیکلون واسطه سنگین با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/04
محمد رضا فتاحی Numerical modelling and simulation of separation process in Knelson Concentrator using coupled CFD-DEM دکتری دانلود 1396/06/06
صدوق عباسیان فرزین مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد
ابراهیم قاسمی اردی مطالعه، بررسی و بهینه سازی مدارهای خردایش کارخانه سیمان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
ناصراحمدی محسن شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد
جهانی محمد بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد
جهانی چگنی محمد شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری
رجایی محمد مهدی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله‌های کارخانه‌ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد
غلامی مرتضی شبیه سازی عددی جریان سیکلون واسطه سنگین با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
رسول مطلب جو Simulation and optimization of ball mill and hydrocyclone circuit at SUNGUN copper processing plant کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/09
رسول مطلب جو Simulation and optimization of ball mill and hydrocyclone circuit at SUNGUN copper processing plant دانلود 1396/11/09
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
حسن زاده وحید طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه‌سازی غلتک‌های آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد
رمضان زاده وحید بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 16 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3973
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1397/11/04 (15:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
سمینار 8105132 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 15 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3963
فرآوری ذرات ریز 8105442 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1397/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 15 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کنترل فرایندهای فرآوری مواد معدنی 8105594 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/03/30(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2