بخش های دانشکده

فرامرز دولتی ارده جانی

change-logo

فرامرز دولتی ارده جانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084249
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبی عبداله نژاد پروژه تخصصی کارشناسی
رضا احمدی گوکی مدل سازی سه بعدی توزیع هدایت هیدرولیکی در سازندسخت و سازند آبرفتی معدن گهر زمین با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و مطالعات ژئوفیزیکی کارشناسی ارشد
محمد علیان تجزیه بیولوژیکی تیوسیانات ازآب سد باطله معدن طلای موته دریک راکتور پیوسته کارشناسی ارشد
مهسا اله یاری پروژه تخصصی کارشناسی
گلنوش انصاری ارزیابی آلودگی آب و خاک در محدوده ی معدن زغال سنگ رضی - البرز شرقی کارشناسی
حامد بالائی چیکان علیا تعیین منشاء آب شور و مدل سازی جریان سیال در سازند سخت معدن گلگهر3 ( گهر زمین ) کارشناسی ارشد
مرتضی برزگرکردآبادی تخمین آب محتوای باطله های سد رسوبگر مجتمع مس میدوک به کمک روش ژئوالکتریک. کارشناسی
مصطفی بستام پروژه تخصصی کارشناسی
حامد بیگی مدل‌سازی لیتولوژی و جریان سیال در محدوده پیت معدن طلای زرشوران با رویکرد شبکه شکستگی مجزا (DFN) کارشناسی ارشد
آمال درتاج پروژه کارشناسی
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد
سایه قاسمی بختیاری پروژه تخصصی کارشناسی
محمدمهدی قوسیان مقدم استفاده از پهپادهای سنجش از دوری در راستای افزایش دقت تعیین دقیق شرایط مرزی آبخوان و مدل سازی هجوم آب به پیت معادن روباز کارشناسی ارشد
امیرمهدی گوهری پروژه کارشناسی
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی- بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد
پردیس حسینی قاسم آبادیان بررسی های زمین آماری داده های ژئوشیمیایی باطله های زغال شویی انجیر تنگه- زیرآب کارشناسی
میلاد جوانشیراجیرلو ببرسی ارتباط بین پارامترهای حفاری با جنس و روند ساحتارهای زمین شناسی کارشناسی
محمدمیلاد جبرائیل وندمقدم آلودگی‌زدایی باطله‌های معدنی حاوی پیریت واکنشی با تلفیق روش‌های بیواکسیداسیون و الکتروسینتیک کارشناسی ارشد
موسی کرمی نیا بررسی مخزن زمین گرمایی سبلان با استفاده از مدل های ژئوشیمیایی کارشناسی ارشد
محمدجواد خاکپور مدلسازی و بهینه سازی عوامل موثر بر عملکرد روش چاه های واکنشی غیر پمپاژی (NPRW) در پاکسازی آبهای زیرزمینی در اعماق زیاد کارشناسی ارشد
سیدمحمدصادق خاتمی بررسی تاثیر تزریق گاز CO2 بر عملکرد سیستم های تانک بیولیچینگ کانی های سرب وروی کارشناسی ارشد
میلاد کوشکی پروژه کارشناسی کارشناسی
هنگامه لطف آبادی پروژه تخصصی کارشناسی
صبا مددگار بررسی استفاده از جذب بیولوژیک و گیاه پالایی در تصفیه پساب آلوده به فلزات سنگین در منطقه معدن مس سونگون کارشناسی ارشد
سروش مقصودی سرتشنیزی بررسی تاثیر توامان پارامترهای ترموهیدرومکانیکی و شیمیایی بر انتقال چند مولفه ای و واکنشی جریان سیال در سازه های هیپ لیچینگ دکتری
رضا محمودی کوهی استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات در بررسی استراتژی های کربن صفر و تکنولوژی های جذب، ذخیره سازی و استفاده از کربن در مجتمع های معدنی کارشناسی ارشد
علی معصومی مطالعه زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
حسین محمدنژادزنجانی تصفیه آب سرریز تیکنر مجتمع مس میدوک به روش انعقاد الکتریکی کارشناسی ارشد
سجاد محب علی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدرضا مرتضائی نیا ارزیابی تاثیر جنس و دانه بندی خاک بر روی ضرایب پراکندگی محیط متخلخل با استفاده از مدل سازی فیزیکی و تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد
آیسان موسوی بلفه تیموری پروژه تخصصی کارشناسی
امیررضا پوروردی مطالعات ژئوالکتریکی نشت و انتقال آلاینده در باطله های انباشت شده سد باطله مجتمع معدنی مس میدوک کارشناسی
امیررضا پوروردی مدلسازی عددی رفتار هیدرو ژئومکانیکی سازه های معدنی در حال تغییر (سدهای باطله-هیپ های لیچینگ) در طول زمان بهره برداری با توجه به تغییر خصوصیات مواد کارشناسی ارشد
علی رجایی مدلسازی دو بعدی داده های الکترو مغناطیسی هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد
شیرین رسولی پیروزیان ارزیابی سینتیک بیویچینگ مس از ماده معدنی کم عیار توسط گونه های مخلوط و خالص باکتری های مزوفیل کارشناسی ارشد
امیرحسین ریاحی مدلسازی تحلیلی نفوذ واکنشی اکسیژن و انتقال آلودگی در دمپ های باطله همگن کارشناسی ارشد
رضا سبزمیدانی کاربرد مطالعات هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم در بررسی تعداد مخازن زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر کارشناسی ارشد
شهرزاد صفاری قندهاری تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی آب و خاک منطقه زغال شویی البرز شرقی کارشناسی
میرمهدی سیدرحیمی نیارق بهبود مدل سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی دکتری
فوژان شفائی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فذآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری دکتری
فوژان شفایی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فذآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری دکتری
مجید شاه حسینی مدل سازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع درانباشته های باطله معدن دکتری
سیما شکیبا ارائه روشی نوین برای شبیه سازی جریان سیال در آبخوان شکسته دکتری
اوگینا شمعونی پیش¬بینی تولید زهاب اسیدی معدن در باطله¬های زغال¬شویی با استفاده از روش¬های آماری و هوشمند (شبکه عصبی و بیان ژن): مطاالعه موردی باطله¬های زغال شویی البرز مرکزی کارشناسی ارشد
راحله سیر بررسی استفاده ی ترکیبی از گیاه پالایی و اصلاح الکتروسینتیکی در پاکسازی دشت خاتون آباد از فلزات سنگین کارشناسی ارشد
حسام سلطان محمدی بهبود الگوریتم روش مجموعه تراز به منظور بازتولید داده های از دست رفته در تصاویر و مسائل هیدروژئولوژی زیست محیطی کارشناسی ارشد
بهنام طیبی پروژه کارشناسی کارشناسی
میلاد ترابی لله لو پتانسیل¬یابی آب¬های زیرزمینی در محدوده معدن سنگ آهن گهرزمین با استفاد از روش¬های دمستر-شفر و تلفیق فازی با هدف ارائه سناریوی زهکشی مناسب کارشناسی ارشد
مینا ولی پورداشبلاغ مدلسازی عددی وبررسی آزمایشگاهی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک جاذب زیستی کارشناسی ارشد
عقیل اجاقی بررسی سینتیکی تجزیه سیانید در محیط آبی به روش الکترو بیو شیمیایی دکتری 1396/6/29
رضا احمدی گوکی مدل سازی سه بعدی توزیع هدایت هیدرولیکی در سازندسخت و سازند آبرفتی معدن گهر زمین با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و مطالعات ژئوفیزیکی کارشناسی ارشد 1398/7/7
فائزه آخوندیان مدلسازی عددی فرونشست دشت شهریار تهران و مقایسه ی نتایج با روش ماشین های برداری پشتیبان SVM کارشناسی ارشد 1392/12/19
سارا اسدی انحلال طلا از نمونه طلای آق دره با استفاده از تیواوره، تیوسولفات و گلایسین به¬عنوان جایگزین سیانور کارشناسی ارشد 1400/4/26
فرنوش افتخاری مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کاربرد الکتروسینتیک در بهبود عملکرد سازه‌های فروشویی کارشناسی ارشد 1397/7/4
رویا آقایارلو ارزیابی اثرات زیست محیطی باطله های معدنی براساس رویکرد ارزیابی چرخه حیات کارشناسی ارشد 1399/12/17
علی اله وردی مدل سازی انتقال واکنشی آلاینده ها از محل دفن زباله های شهری در یک آبخوان آزاد کارشناسی
حامد بالایی چیکان علیا تعیین منشاء آب شور و مدل سازی جریان سیال در سازند سخت معدن گلگهر3 ( گهر زمین ) کارشناسی ارشد 1398/6/31
حامد بیگی مدل‌سازی لیتولوژی و جریان سیال در محدوده پیت معدن طلای زرشوران با رویکرد شبکه شکستگی مجزا (DFN) کارشناسی ارشد 1397/7/8
کیارش پاشنا پیش‌بینی میزان پتانسیل تولید اسید در توده سنگ برجا با استفاده از تعیین پارامترهای موثر و تخمین سه بعدی با داده‌های اکتشافی کارشناسی ارشد 1397/7/7
امیررضا پوروردی مدلسازی عددی رفتار هیدرو ژئومکانیکی سازه های معدنی در حال تغییر (سدهای باطله-هیپ های لیچینگ) در طول زمان بهره برداری با توجه به تغییر خصوصیات مواد کارشناسی ارشد 1402/4/28
میلاد ترابی لله لو پتانسیل¬یابی آب¬های زیرزمینی در محدوده معدن سنگ آهن گهرزمین با استفاد از روش¬های دمستر-شفر و تلفیق فازی با هدف ارائه سناریوی زهکشی مناسب کارشناسی ارشد 1401/4/25
محمدمیلاد جبرائیل وندمقدم آلودگی‌زدایی باطله‌های معدنی حاوی پیریت واکنشی با تلفیق روش‌های بیواکسیداسیون و الکتروسینتیک کارشناسی ارشد 1402/6/28
محمدرضا حیدر استفاده از مدل های تحلیلی در پیش بینی آب های زیرزمینی ورودی به معادن روباز کارشناسی ارشد 1398/11/16
سیدمحمدصادق خاتمی بررسی تاثیر تزریق گاز CO2 بر عملکرد سیستم های تانک بیولیچینگ کانی های سرب وروی کارشناسی ارشد 1401/4/25
محمدجواد خاکپور مدلسازی و بهینه سازی عوامل موثر بر عملکرد روش چاه های واکنشی غیر پمپاژی (NPRW) در پاکسازی آبهای زیرزمینی در اعماق زیاد کارشناسی ارشد 1398/6/30
علی یداللهی بیواکسیداسیون سولفیدهای آهن دار (پیریت،پیروتیت ، مارکاسیت و آرسنوپیریت) در شرایط مزوفیلی و ترموفیلی با نگرش ویژه به تولید زهاب اسیدی معدن کارشناسی ارشد 1399/7/29
امیرحسین ریاحی مدلسازی تحلیلی نفوذ واکنشی اکسیژن و انتقال آلودگی در دمپ های باطله همگن کارشناسی ارشد 1399/4/28
احمد رحمانیان کوشککی مطالعات امکان سنجی جایگزینی روغن ارزان قیمت از لاستیک های مستعمل به عنوان کلکتور مورد استفاده در صنایع زغالشویی (به همراه اعتبارسنجی اقتصادی در مقیاس آزمایشگاهی) کارشناسی ارشد 1402/4/18
فاطمه رزازان امکان‌سنجی انحلال منیزیم و نیل از کاتالیست مستعمل Mg/Ni در شرایط شیمیایی کارشناسی ارشد 1400/11/12
شیرین رسولی پیروزیان ارزیابی سینتیک بیویچینگ مس از ماده معدنی کم عیار توسط گونه های مخلوط و خالص باکتری های مزوفیل کارشناسی ارشد 1400/6/30
فرشاد ژولیده سر بهبود وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل توسط قید گرادیان متقاطع و دو قطری سازی لنکزوس دکتری 1397/7/4
حسام سلطان محمدی بهبود الگوریتم روش مجموعه تراز به منظور بازتولید داده های از دست رفته در تصاویر و مسائل هیدروژئولوژی زیست محیطی کارشناسی ارشد 1398/4/9
مجید شاه حسینی مدل سازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع درانباشته های باطله معدن دکتری 1398/7/2
فوژان شفایی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فذآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری دکتری 1400/6/30
سیما شکیبا ارائه روشی نوین برای شبیه سازی جریان سیال در آبخوان شکسته دکتری 1401/11/26
اوگینا شمعونی پیش¬بینی تولید زهاب اسیدی معدن در باطله¬های زغال¬شویی با استفاده از روش¬های آماری و هوشمند (شبکه عصبی و بیان ژن): مطاالعه موردی باطله¬های زغال شویی البرز مرکزی کارشناسی ارشد 1401/4/25
حسین صادقپور امکان سنجی حذف آرسنیک از پسابهای آلوده با استفاده از نانو جاذب ها کارشناسی ارشد 1400/11/10
مهدی یعقوبی مقدم ارائه یک مدل تحلیلی توسعه یافته از فرآیند بیولیچینگ توده ای دکتری 1395/9/4
محمد علیان تجزیه بیولوژیکی تیوسیانات ازآب سد باطله معدن طلای موته دریک راکتور پیوسته کارشناسی ارشد 1393/6/10
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد 1396/7/2
عرفان فیض بخش استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) در بررسی اثرات زیست محیطی چرخه تولید سنگ آهن کارشناسی ارشد 1399/7/30
محمد قاسمی بررسی تاثیر تزریق گاز CO2 بر عملکرد فرایند بیولیچینگ کانی های سولفیدی کم عیار مس کارشناسی ارشد 1399/7/29
فرشته قلی زاده ارزیابی آسیب‌پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی در مجموعه‌ها و صنایع معدنی با بهره‌گیری از تکنیک‌های سنجش از دور و تلفیق اطلاعات کارشناسی ارشد 1402/4/27
محمدمهدی قوسیان مقدم استفاده از پهپادهای سنجش از دوری در راستای افزایش دقت تعیین دقیق شرایط مرزی آبخوان و مدل سازی هجوم آب به پیت معادن روباز کارشناسی ارشد 1397/7/8
حسین محمدنژادزنجانی تصفیه آب سرریز تیکنر مجتمع مس میدوک به روش انعقاد الکتریکی کارشناسی ارشد 1399/12/24
رضا محمودی کوهی استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات در بررسی استراتژی های کربن صفر و تکنولوژی های جذب، ذخیره سازی و استفاده از کربن در مجتمع های معدنی کارشناسی ارشد 1402/6/28
صبا مددگار بررسی استفاده از جذب بیولوژیک و گیاه پالایی در تصفیه پساب آلوده به فلزات سنگین در منطقه معدن مس سونگون کارشناسی ارشد 1401/4/25
محمدرضا مرتضایی نیا ارزیابی تاثیر جنس و دانه بندی خاک بر روی ضرایب پراکندگی محیط متخلخل با استفاده از مدل سازی فیزیکی و تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1398/4/17
آیدا میرحیدری بررسی تاثیر توزیع ابعادی ذرات و تزریق CO2 بر فرآیند فروشویی توده‌ای کارشناسی ارشد 1397/7/11
سروش مقصودی بررسی تاثیر توامان پارامترهای ترموهیدرومکانیکی و شیمیایی بر انتقال چند مولفه ای و واکنشی جریان سیال در سازه های هیپ لیچینگ دکتری 1397/7/10
امین موری روز علی آنالیز نشت آب به درون تونل با استفاده از پارامترها کارشناسی ارشد 1387/7/8
اکبر یوسفی زاده پتانسیل یابی ذخایر مس پرفیری در منطقه جبال بارز با استفاده از تلفیق داده های زئوفیزیک زئوشیمی و زمین شناسی در محیط جی آی اس کارشناسی ارشد 1391/10/25
مینا ولی پورداشبلاغ مدلسازی عددی وبررسی آزمایشگاهی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک جاذب زیستی کارشناسی ارشد 1400/11/23
سعید بهرامی مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد 1393/6/8
پرنیان جوادی شریف ارزیابی ضرایب پراکندگی در محیط های متخلخل با استفاده از روش آنالیز تصویر آزمایشگاهی و مدل سازی ریاضی کارشناسی ارشد 1395/11/25
شبنم حسنی مقایسه عملکرد جاذب معدنی نانو ذرات رس و جاذب آلی سنتزی پلی کواترنری آمونیوم در جذب مس و رنگزای آزو از محلول آبی- بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی کارشناسی ارشد 1395/8/9
علی رجایی مدلسازی دو بعدی داده های الکترو مغناطیسی هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد 1393/6/24
سبز میدانی رضا Application of hydrogeochemical studies in conseidering the geothermal reservoirs in Meshkinshahr area کارشناسی ارشد
رضا سبز میدانی کاربرد مطالعات هیدروژئوشیمیایی چشمه های آب گرم در بررسی تعداد مخازن زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر کارشناسی ارشد 1394/11/6
میرمهدی سیدرحیمی نیارق بهبود مدل سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی دکتری 1396/11/14
راحله سیر بررسی استفاده ی ترکیبی از گیاه پالایی و اصلاح الکتروسینتیکی در پاکسازی دشت خاتون آباد از فلزات سنگین کارشناسی ارشد 1396/7/1
بهرامی سعید مدل سازی عددی و هوشمند ورود آب و فرآیند بازگشت در کارهای معدنی محدوده مجتمع معدنی سرب و روی باما کارشناسی ارشد
علیلو سعید کاظم استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه ی نقشه ی دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه ی آن با نمایش ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه ی قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد
رجایی علی مدل سازی دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلیکوپتری معدن طلا و باریت باریکا کردستان کارشناسی ارشد
معصومی علی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
سعید کاظم علیلو استفاده از روش تصمیم گیری فازی برای تهیه نقشه دو بعدی پتانسیل معدنی و مقایسه آن با مدل ژئوفیزیکی سه بعدی مغناطیسی در منطقه قلندر اهر، استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد 1393/12/10
موسی کرمی نیا بررسی مخزن زمین گرمایی سبلان با استفاده از مدل های ژئوشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/6/6
صبا گلشن بررسی جذب زیستی یون های مس (II) از محلول آبی با استفاده از نمونه جاذب گیاه کنگر کارشناسی ارشد 1396/6/19
علیان محمد تجزیه و جذب بیولوژیکی تیوسیانات از پساب معدن طلای موته در یک راکتور پیوسته با بستر ثابت کارشناسی ارشد
علی معصومی مطالعه زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد 1393/6/10
کرمی نیا موسی ارزیابی مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان با استفاده از روش های ژئوشیمی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
هیدروژئولوژی و زهکشی 8105659 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 13 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
کارآموزی 2 8105394 0 14 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
آب های زیرزمینی 8105001 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
هیدروژئولوژی 8105418 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآیندهای تبدیل و انتقال جرم و مدل سازی 8105395 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآوری مواد معدنی و محیط زیست 8105279 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3