بخش های دانشکده

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084568
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم بیگدلی بررسی ژئوشیمی و توزیع عناصر نادر خاکی در معدن پلاسری امیرسنگان پارسیان کارشناسی ارشد
اسماعیل دمشناس ارزیابی تخلخل یک سازند مخزنی آواری با استفاده از داده های چاه پیمایی کارشناسی
شایان حاجی کرمانی جدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه در برگه ی زمین شناسی 50000/1 شهرک ربط به روش آمار چند متغییره. کارشناسی
فرزانه خانی طبقه‌بندی کیفیت یکی از مخازن جنوب کشور با استفاده از روش‌های ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد
مهدی خیرالهی مدل سازی گونه های سنگی مخازن هیدروکربنی با استفاده از داده های مغزه، نگارهای چاه و لرزه ای کارشناسی ارشد
پویا نقی زاده اردبیلی ارزیابی آزمایشگاهی - پتروفیزیکی سازند کشف رود در میدان گازی خانگیران با نگاهی ویژه بر کانی های رسی با استفاده از روش ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد
فروزان رحمانی ساخت الگو های فیزیک سنگی دو و سه بعدی برای تحلیل داده های چاه نگاری در یکی از مخازن کربناته ایران کارشناسی ارشد
اشکان صیدی معرفی روشی نوین برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه براساس وزن های نشانگر (OWA) کارشناسی
علی یداللهی بررسی تاثیر نوع کانی های رسی مناطق منطقه فردوس، مهرجان و طشتاب در میزان جذب آلودگی های صنعتی کارشناسی

نام نوع تلفن آدرس
اشعه ایکس پژوهشی
اشعه ایکس پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1400
روش های تجزیه مواد معدنی و آزمایشگاه 8105619 2 01 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کارآموزی 1 8105393 0 03 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1398
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ژئوشیمی اکتشافی 8105258 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی اکتشاف مواد معدنی 8105195 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های پیشرفته آنالیز دستگاهی 8105648 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زمین شناسی مخازن کربناته 8105649 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 05 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
کارآموزی 2 8105394 0 05 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3