بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هادی عبداللهی

هادی عبداللهی

هادی عبداللهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084567
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مسعود عبدالهی پروژه کارشناسی
جواد افضلی کاخ بررسی تاثیر میزان بار خردکننده (میله) در توزیع دانه بندی محصول آسیای میله ای آزمایشگاهی برای نمونه باریت مهدی آباد. کارشناسی
مهرداد عبادی بهینه سازی پارامترهای موثر بر فلوتاسیون نمونه خالص فلوئورین و بررسی سینتیک فرآیند در فراکسیون های ابعادی کارشناسی
فرهاد حسین فشمی پروژه کارشناسی
سودابه ملکی سنتز نانو ذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادر خاکی از محلول های سنتزی کارشناسی ارشد
محمدعلی مرادزاده عوامل موثر بر آبگیری باطله های نمونه حیدر آباد. کارشناسی
فرشاد مستخدمین حسینی پروژه کارشناسی
امیرحسین رضائی بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنستانتره کارخانه فرآوری مس قلعه زری در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
روزبه صانعی بازیافت آلومینیوم و مس از باطری های لیتیوم – یون به روش فلوتاسیون. کارشناسی
امیرحسین شاه حاتمی پروژه کارشناسی
سیدجواد شهیدیان پروژه کارشناسی
حسام سلطان محمدی پروژه کارشناسی
پیمان یعقوبی پروژه کارشناسی
شهرام ابراهیم پور Three stages bioleaching of copper from smelter dust and residue dust with three types of mesophilic, moderate thermophilic and extreme thermophilic microorganisms, and focus on the maximizing of copper recovery کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
مهران احمدی Optimization of Pyrite Micro- and Bio-Flotation کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
رضا اسدی سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشش دار و کاربرد آن ها در حذف آرسنیک و روی از پساب معدن زرشوران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
وحید اصلانی Optimization and improvement the bioleaching performance of copper sulphide sources with moderate thermophilic bacteria, with a focus on the different copper sulphide sources کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
وحید رادمهر توسعه روش ریاضیاتی در ارزیابی چیدمان مدارهای جدایش مواد معدنی دکتری دانلود 1397/07/07
علی رحمانی Study of Micro-flotation of Calcite, Using Talc and Graphite as Mineral Nano-collectors کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
امیرحسین رضایی بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنسانتره کارخانه فرآوری مس قلعه زری در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
وحیده السادات شعیبی حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
نیلوفر صادقی Removal of cobalt and lead ions from wastewater by nano montmorillonite کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
میثم صالح فرد فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
فرهاد فرهادی پر عیارسازی و کاهش محتوای گوگرد، سیلیس و سایر ناخالصی ها از سنگ آهن معدن نیاسر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
امیر کشت گر استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانوصفحات گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
سودابه ملکی سنتز نانوذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادر خاکی از محلول های سنتزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
حسین جعفری Separation of zinc from chloride solutions by solvent extraction کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
مصطفی جعفری فرآوری و بهبود خواص مواد اولیه به منظور تهیه بتن خودترمیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/15
دانیال کربلائی صالح استحصال آلومینیوم از رس (کائولینیت) با استفاده از انحلال شیمیایی و میکروبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3983
بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی 8105417 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
الکتروشیمی در فرآوری مواد معدنی 8105578 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیوفناوری در فرآوری مواد معدنی 8105439 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 10 نامشخص نامشخص 3973
بیوتکنولوژی در محیط زیست معدنی 8105417 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان 8105382 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
الکتروشیمی در فرآوری مواد معدنی 8105578 3 01 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری 8105385 2 01 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
بیوفناوری در فرآوری مواد معدنی 8105439 2 01 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 08 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 15 نامشخص نامشخص 3963
سینتیک مواد 8105374 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان 8105382 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
فرآوری مواد معدنی غیر فلزی 8105435 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
الکتروشیمی در فرآوری مواد معدنی 8105578 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2