بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سیدمحمدفاروق حسینی

سیدمحمدفاروق حسینی

سیدمحمدفاروق حسینی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084247
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی دیانتی مطالعه عددی اندر کنش تونل های عمود فاصله نزدیک و مطالعات تفصیلی نشست و حداقل فشار سینه کار کارشناسی ارشد
محسن امرا ارائه الگوی آتشباری مناسب برای لرزش های ایمن در حفاری تونل- مطالعه موردی تونل راه آهن مسیر قم- دلیجان کارشناسی ارشد
مصطفی اسدی زاده ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری
مصطفی اسدی زاده ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری
علی عطار تحلیل عددی اندرکنش تونل و انباره های جذبی فاضلاب در زمین های آبرفتی شهر تهران، مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد
روح الله بلقن ابادی بررسی تاثیر توالی حفاری در تونل زنی اطریشی جدید NATM بر نشست سطح زمین -مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد
محمد اعزازی بررسی جایگزینی میلگرد با الیاف فلزی در استحکام قطعات سگمنتی حفاری مکانیزه تونل- مطالعه موردی: تونل چم شیر کارشناسی ارشد
سروش فولادچی ارزیابی تاثیر شکستگی بر ویژگی های کشسانی ایستا و پویای سنگ به روش های آزمایشگاهی و عددی دکتری
بهروز غبرائی بررسی ناپوستگی ها و درزه ها بر پایداری فضاهای زیر زمینی مطالعه موردی- سد سیاه بیشه) کارشناسی
رضا حسن زاده تحلیل پایداری و روشهای پایدارسازی ترانشه ها، مطالعه موردی: قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل کارشناسی ارشد
محمد هویدافر بررسی پایداری تونل کنار گذر سد ماملو در شرق تهران. کارشناسی
جواد کریمی سرزامله بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی ترک مرکزی ناممتد بر رفتار مقاومتی و الگوی گسترش ترک کارشناسی ارشد
علی خان محمدی بهینه سازی الگوی انفجاری درمعدن بالاست همدان برای رسیدن به خردایش مطلوب کارشناسی ارشد
سعید مبصری تخصصی کارشناسی
محمد محمدی بهینه سازی عملیات حفاری و آتشکاری در فضاهای زیرزمینی با نگاه ویژه به تونل 5/6 کیلومتری البرز، قطعه 2 آزاد راه تهران- شمال کارشناسی ارشد
نعیم قائینی حصاروئیه تخصصی کارشناسی
علی محمد پاکدامن تخصصی کارشناسی
مهدی پورقاسمی ساغند مطالعه تجربی تاثیر ناپیوستگی در تقسیم انرزی امواج ناشی از انفجار در سنگ مقاوم دکتری
محمد رضائی ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور دکتری
سهراب صالحین نجف ابادی بررسی نحوه ی توزیع نیرو در شمع های بزرگ با استفاده از نتایج رفتارنگاری، مطالعه موردی: مصلی تهران کارشناسی ارشد
رضا سامانی بررسی تاثیر پارامترهای هندسی ومکانیکی درزه ها در ظرفیت باربری توده سنگ کارشناسی ارشد
حمید رضا شعبانی صمغ آبادی مقایسه معیار های تجربی شکست و انتخاب معیاری مناسب برای سنگهای آذرین با کمک داده های آزمایشگاهی کارشناسی
سهند شکری براورد پارامترهای ژئومکانیکی سطوح برشی توده سنگ:(مطالعه موردی ناپیوستگی های تکیه سد کارون 4) کارشناسی
یعقوب یونس مومنی تحلیل پایداری تکیه گاه سد بتنی دو قوسی با استفاده از تئوری حد بالا ( مطالعه موردی: سد بختیاری به ارتفاع 325 متر کارشناسی ارشد
شمس اله وطن دوست بررسی تاثیر تنش تفاضلی بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ به روشهای آزمایشگاهیو عددی کارشناسی ارشد
شمس اله وطن دوست مقایسه پارامترهای موثر بر خواص الاستیک دینامیک در سنگ های رسوبی و آذرین کارشناسی
رامین زنگنه بررسی پایداری شیب پله های توده B در معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روشهای عددی کارشناسی
مصطفی اسدی زاده ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری دانلود 1395/04/01
محمد حسین املائی خوزانی بررسی پایداری شیب مشرف به نیروگاه سطحی خراسان 3 کارشناسی
سجاد حقیر چهره قانی سیستم دیسپچینگ و مونیتورینگ برای بهینه سازی ترابری در معادن (معدن مس سرچشمه) کارشناسی ارشد دانلود 1384
عماد خراسانی ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی و عددی دکتری دانلود 1398/02/25
محمد رضائی ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور دکتری دانلود 1393/11/01
عارف علی پور بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1385
امین موری روزعلی آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
حسین آزاد سولا شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
میرسالاری اسماعیل ارزیابی و مدیریت ریسک تونل زنی مکانیزه ی خط یک متروی اهواز کارشناسی ارشد
محمد اعزازی Investigation the replacement of rebar with steel fiber in reinforecement of segment in mechanized excavation- case stady: chamshir tunnel کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
میرعادل افضل یامچی تحلیل پایداری قطعه شمالی-جنوبی خط هفت متروی تهران تحت بارهای ناشی از زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
خیراندیش ایمان برآورد فشار نگهداری جبهه کار در حفر تونل به روش EPB و تاثیر آن بر نشست در سطح زمین(مطالعه موردی: پروژه¬ی خط 2 قطار شهری مشهد) کارشناسی ارشد
داودی جاجرم امید بررسی پایداری تونل خط هفت متروی تهران در زمان اجرای سازه نگهبان یک ایستگاه زیرزمینی کارشناسی ارشد
محسن امرا ارزیابی تأثیر آتشباری بر لوله های انتقال گاز (مطالعۀ موردی: تونل راه آهن جادۀ قم – دلیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
موری روزعلی امین آنالیز نشت آْب به درون تونل با استفاده از پارامترهای هیدروژئودینامیکی محیط کارشناسی ارشد
خسرو آئینه وند طراحی تفصیلی معدن ذغال سنگ شماره 5 پروده طبس کارشناسی ارشد دانلود 1377
کریمی دهکردی بابک بررسی جریان سیال و نفوذپذیری درتوده سنگ به روش تخلخل دوگانه (Dual porosity) و مدلسازی عددی آن به روش تفاضلهای محدود درحجم محدود (Finitevolume) با نگرشی به پروژه سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد
کاوه باطنی مطالعه خواص ژئومکانیکی شیل های نفتی سازند سرگلو و گرو، در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
جواد برآبادی طراحی و تحلیل پایداری شیب در معدن بوکسیت جاجرم (بلوک 7 گل بینی) کارشناسی ارشد دانلود 1377
روح اله بلقن آبادی بررسی تاثیر توالی حفاری در تونل سازی اتریشی جدید(NATM) بر نشست سطح زمین- مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/04
سمیه بهرفتار ارزیابی و مدیریت ریسک‌های ژئوتکنیکی در کارگاه‌های استخراج معادن زیرزمینی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
هادی پورسعید بهینه سازی طرح آتشباری تونلهای پیشروی معدن زغالسنگ رضی رامیان کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/20
مهدی پور قاسمی ساغند شبیه سازی لرزش زمین ناشی از انفجار و بررسی اثرات تاخیر بر لرزش در معدن مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی پور قاسمی ساغند مطالعه تجربی تاثیر ناپیوستگی در تقسیم انرژی امواج ناشی از انفجار در سنگ مقاوم دکتری دانلود 1395/04/02
محمد تاروردیان بررسی ناپایداری دیواره های سنگی مشرف به جاده اورامانات و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و پایدارسازی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی تژوال بررسی تغییر قطر و آرایش آرماتورها در تونل های انحراف آب کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
برآبادی جواد طراحی و تحلیل پایداری شیب در معدن بوکسیت جاجرم (بلوک 7 گل بینی) کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسن مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه و تعداد ترک در رفتار مقاومتی سنگ کارشناسی ارشد
آزاد سولا حسین شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی کارشناسی ارشد
دولتی حسین طراحی و اجرای الگوی آتشباری با استفاده از نرم افزار مناسب در معدن گرماب سمنان کارشناسی ارشد
ریحانیان زواره حسین بررسی میزان نشست و تحلیل پایداری ایستگاه هفت تیر خط 6 مترو تهران کارشناسی ارشد
محمودی دوم نیاسر حسین بررسی رفتار وابسته به زمان پی سد گتوند و تأثیر آن روی پرده آب بند کارشناسی ارشد
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدی حمیدرضا بررسی نشست ناشی از حفاری در زمین های نرم و تأثیر آن بر سازه های سطحی با مطالعه موردی مسیر شمالی - جنوبی متروی خط هفت تهران کارشناسی ارشد
علی خان محمدی بهینه سازی الگوی انفجاری در معدن بالاست همدان برای رسیدن به خردایش مطلوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/30
ایمان خیراندیش برآورد فشار نگهداری جبهه کار در حفر تونل به روش EPB و تاثیر آن بر نشست در سطح زمین(مطالعه موردی: پروژه¬ی خط 2 قطار شهری مشهد) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
آئینه وند خسرو طراحی تفصیلی معدن ذغال سنگ شماره 5 پروده طبس کارشناسی ارشد
خندان خسرو استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد
خسرو خندان استفاده از شبکه های عصبی جهت مدل سازی رفتار سنگ ها در آزمایش فشار سه محوره کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجتبی دادخواه رفتارنگاری و بررسی پیامدهای لرزشی ناشی از آتشکاری در طرح توسعه سد مسجد سلیمان (گدارلندر) کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی دیانتی مطالعه عددی اندرکنش تونل های عمود فاصله نزدیک و مطالعات تفصیلی نشست و حداقل فشار سینه کار (مطالعه موردی: تقاطع خطوط 3 و 7 متروی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
امید داودی جاجرم بررسی پایداری تونل خط هفت متروی تهران در زمان اجرای سازه نگهبان یک ایستگاه زیرزمینی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
حسین دولتی طراحی و اجرای الگوی آتشباری با استفاده از نرم افزار مناسب در معدن گرماب سمنان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
حسین ریحانیان زواره بررسی میزان نشست و تحلیل پایداری ایستگاه هفت تیر خط 6 مترو تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
غفوری رستم بررسی رابطه پارامترهای دینامیک سنگی با قابلیت انفجار توده سنگ معدن چغارت کارشناسی ارشد
کاظم رسولی اصل بررسی عملکرد چاههای افقی در ازدیاد برداشت از یکی از مخازن جنوب غرب ایران با استفاده از شبیه ساز CMG کارشناسی ارشد دانلود 1381
سامانی رضا بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی درزه‌ها بر ظرفیت باربری توده‌سنگ کارشناسی ارشد
علیرضا رضوانی فر Investigating the effect of excavating lines 6 and 7 of Tehran metro on surface subsidence دانلود 1396/06/29
علیرضا رضوانی مهر Investigating the effect of excavating lines 6 and 7 of Tehran metro on surface subsidence کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بلقن آبادی روح اله بررسی تاثیر توالی حفاری در تونل سازی اتریشی جدید(NATM) بر نشست سطح زمین- مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد
رضا سامانی بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و مکانیکی درزه‌ها بر ظرفیت باربری توده‌سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
حقیر چهره قانی سجاد سیستم دیسپچینگ و مونیتورینگ برای بهینه سازی ترابری در معادن (معدن مس سرچشمه) کارشناسی ارشد
کدخدا سید مهدی بهینه سازی حفاری در میدان نفتی پایدار غرب کارشناسی ارشد
فولادچی سروش ارتباط خواص الاستیک استاتیک و دینامیک در برخی از سنگهای کربناته ایران کارشناسی ارشد
طاهری سعید تحلیل برگشتی شفت و تونلها اکتشافی در نیروگاه لوارک کارشناسی ارشد
بهرفتار سمیه ارزیابی و مدیریت ریسک‌های ژئوتکنیکی در کارگاه‌های استخراج معادن زیرزمینی ایران کارشناسی ارشد
صالحین سهراب بررسی نحوه ی توزیع نیرو در شمع های بزرگ با استفاده از نتایج رفتار نگاری مطالعه ی موردی : مصلی تهران کارشناسی ارشد
علمی سهند تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل های راه البرز – آزادراه تهران شمال کارشناسی ارشد
مهری شبان غازانی تحلیل پایداری تونلهای دوقلو با استفاده از سیستم تعادل فشار زمین (EPB)با نگرشی بر خط یک متروی تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
وطن دوست شمس اله بررسی تاثیر تنش های فشاری بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ به روش های آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد
مهدی صیادی نیا طرح معدن زیرزمینی برای کانسار اصلی در مجتمع معدنی آسمینون (فاریاب) و بررسی تحلیل ویژگیهای مکانیک سنگی برای اجرای روش استخراج کارشناسی ارشد دانلود 1380
سهراب صالحین بررسی نحوه ی توزیع نیرو در شمع های بزرگ با استفاده از نتایج رفتار نگاری مطالعه ی موردی : مصلی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
سعید طاهری تحلیل برگشتی شفت و تونلها اکتشافی در نیروگاه لوارک کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی پور عارف بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی مؤثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد
علی‌پور عارف بررسی تاثیر پارامترهای ژئوم�انی�ی موثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شب�ه‌های عصبی کارشناسی ارشد
علی عطار تحلیل عددی اندرکنش تونل و انباره‌های فاضلاب در زمین‌های آبرفتی شهر تهران، مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
یونس مومنی یعقوب تحلیل پایداری تکیه گاه های سدهای بتنی دو قوسی با استفاده از تئوری حد بالا (مطالعه موردی: سد بختیاری) کارشناسی ارشد
تژوال علی بررسی تغییر قطر و آرایش آرماتورها در تونل های انحراف آب کارشناسی ارشد
خان محمدی علی بهینه سازی الگوی انفجاری در معدن بالاست همدان برای رسیدن به خردایش مطلوب کارشناسی ارشد
دیانتی علی مطالعه عددی اندرکنش تونل های عمود فاصله نزدیک و مطالعات تفصیلی نشست و حداقل فشار سینه کار (مطالعه موردی: تقاطع خطوط 3 و 7 متروی تهران) کارشناسی ارشد
عطار علی تحلیل عددی اندرکنش تونل و انباره‌های فاضلاب در زمین‌های آبرفتی شهر تهران، مطالعه موردی تونل نیایش کارشناسی ارشد
ناظم علی حل تحلیلی تونل با سطح مقطع نیم دایره در محیط ویسکوالاستیک کارشناسی ارشد
عارف علی‌پور بررسی تاثیر پارامترهای ژئوم�انی�ی موثر بر نتایج آتشباری تونل با استفاده از شب�ه‌های عصبی کارشناسی ارشد 1385
سهند علمی تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل های راه البرز – آزادراه تهران شمال کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
رستم غفوری بررسی رابطه پارامترهای دینامیک سنگی با قابلیت انفجار توده سنگ معدن چغارت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
کیامرز غلامی مالی دره طراحی کامپیوتری حفاری و آتشباری در معادن روباز کارشناسی ارشد دانلود 1377
نژاد شاه محمد فرشاد تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری در تونل های دوگانه انحراف آب سد بختیاری کارشناسی ارشد
سروش فولادچی ارتباط خواص الاستیک استاتیک و دینامیک در برخی از سنگهای کربناته ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسن قاسم زاده مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه و تعداد ترک در رفتار مقاومتی سنگ کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
ابراهیم قربانی تحلیل برگشتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (مطالعه موردی : مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
رسولی اصل کاظم بررسی عملکرد چاههای افقی در ازدیاد برداشت از یکی از مخازن جنوب غرب ایران با استفاده از شبیه ساز CMG کارشناسی ارشد
غلامی مالی دره کیامرز طراحی کامپیوتری حفاری و آتشباری در معادن روباز کارشناسی ارشد
باطنی کاوه مطالعه خواص ژئومکانیکی شیل های نفتی سازند سرگلو و گرو، در شمال غرب ایران کارشناسی ارشد
سید مهدی کدخدا بهینه سازی حفاری در میدان نفتی پایدار غرب کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/17
جواد کریمی بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای هندسی ترک مرکزی ناممتد بر رفتار مقاومتی و الگوی گسترش ترک کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
بابک کریمی دهکردی بررسی جریان سیال و نفوذپذیری درتوده سنگ به روش تخلخل دوگانه (Dual porosity) و مدلسازی عددی آن به روش تفاضلهای محدود درحجم محدود (Finitevolume) با نگرشی به پروژه سد و نیروگاه کارون 3 کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدرضا گرزین مطالعه فرآیند حفاری تعادل و امکان سنجی بکارگیـری آن در میـدان نفتی گچساران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجتبی گنجی مقایسه نقش شکل نمونه و فشار جانبی در مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره کارشناسی ارشد دانلود 1384
دادخواه مجتبی رفتارنگاری و بررسی پیامدهای لرزشی ناشی از آتشکاری در طرح توسعه سد مسجد سلیمان (گدارلندر) کارشناسی ارشد
گنجی مجتبی مقایسه نقش شکل نمونه و فشار جانبی در مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره کارشناسی ارشد
امرا محسن ارزیابی تأثیر آتشباری بر لوله های انتقال گاز (مطالعۀ موردی: تونل راه آهن جادۀ قم – دلیجان) کارشناسی ارشد
اعزازی محمد Investigation the replacement of rebar with steel fiber in reinforecement of segment in mechanized excavation- case stady: chamshir tunnel کارشناسی ارشد
تاروردیان محمد بررسی ناپایداری دیواره های سنگی مشرف به جاده اورامانات و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و پایدارسازی آن کارشناسی ارشد
رضائی محمد ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور
محمدی محمد بهینه ‏سازی عملیات حفاری و انفجار در فضاهای زیرزمینی با نگاه ویژه به تونل 6/5 کیلومتری البرز، قطعه 2 آزادراه تهران-شمال کارشناسی ارشد
حمیدرضا محمدی بررسی نشست ناشی از حفاری در زمین های نرم و تأثیر آن بر سازه های سطحی با مطالعه موردی مسیر شمالی - جنوبی متروی خط هفت تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/22
محمد محمدی بهینه ‏سازی عملیات حفاری و انفجار در فضاهای زیرزمینی با نگاه ویژه به تونل 6/5 کیلومتری البرز، قطعه 2 آزادراه تهران-شمال کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/04
گرزین محمدرضا مطالعه فرآیند حفاری تعادل و امکان سنجی بکارگیـری آن در میـدان نفتی گچساران کارشناسی ارشد
حسین محمودی دوم نیاسر بررسی رفتار وابسته به زمان پی سد گتوند و تأثیر آن روی پرده آب بند کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی مرادیان تعیین طول بهینه اجرای بتن پلاستیک جهت شروع حفاری مجدد با TBM (مطالعه موردی ایستگاه U7 خط هفت متروی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/10
حسینی مرتضی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد
اسماعیل میرسالاری ارزیابی و مدیریت ریسک تونل زنی مکانیزه ی خط یک متروی اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
افضل یامچی میرعادل تحلیل پایداری قطعه شمالی-جنوبی خط هفت متروی تهران تحت بارهای ناشی از زلزله کارشناسی ارشد
هاشمی هفدانی مسعود تعیین رابطه فشار تزریق با قطر موثر ذرات در مصالح درشت دانه کارشناسی ارشد
اسدی زاده مصطفی ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ دکتری
پور قاسمی ساغند مهدی شبیه سازی لرزش زمین ناشی از انفجار و بررسی اثرات تاخیر بر لرزش در معدن مس سرچشمه کرمان کارشناسی ارشد
پور قاسمی ساغند مهدی مطالعه تجربی تاثیر ناپیوستگی در تقسیم انرژی امواج ناشی از انفجار در سنگ مقاوم
صیادی نیا مهدی طرح معدن زیرزمینی برای کانسار اصلی در مجتمع معدنی آسمینون (فاریاب) و بررسی تحلیل ویژگیهای مکانیک سنگی برای اجرای روش استخراج کارشناسی ارشد
مرادیان مهدی تعیین طول بهینه اجرای بتن پلاستیک جهت شروع حفاری مجدد با TBM (مطالعه موردی ایستگاه U7 خط هفت متروی تهران) کارشناسی ارشد
شبان غازانی مهری تحلیل پایداری تونلهای دوقلو با استفاده از سیستم تعادل فشار زمین (EPB)با نگرشی بر خط یک متروی تبریز کارشناسی ارشد
نداف مهسا آنالیز برگشتی نشست سطحی ناشی از عملیات تونل سازی در مصالح آبرفتی متأثر از آبراهه های قدیمی - مطالعه موردی: تونل نیایش کارشناسی ارشد
علی ناظم حل تحلیلی تونل با سطح مقطع نیم دایره در محیط ویسکوالاستیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
مهسا نداف آنالیز برگشتی نشست سطحی ناشی از عملیات تونل سازی در مصالح آبرفتی متأثر از آبراهه های قدیمی - مطالعه موردی: تونل نیایش کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فرشاد نژاد شاه محمد تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری در تونل های دوگانه انحراف آب سد بختیاری کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/20
پورسعید هادی بهینه سازی طرح آتشباری تونلهای پیشروی معدن زغالسنگ رضی رامیان کارشناسی ارشد
مسعود هاشمی هفدانی تعیین رابطه فشار تزریق با قطر موثر ذرات در مصالح درشت دانه کارشناسی ارشد دانلود 1378
شمس اله وطن دوست بررسی تاثیر تنش های فشاری بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ به روش های آزمایشگاهی و عددی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/17
یعقوب یونس مومنی تحلیل پایداری تکیه گاه های سدهای بتنی دو قوسی با استفاده از تئوری حد بالا (مطالعه موردی: سد بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آتشباری پیشرفته 8105003 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/20 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مکانیک سنگ مهندسی 8105351 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/17 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 2 نتیجه