بخش های دانشکده

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: 82084294
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزو اکبری افخمی توسعه نرم افزار برای انتخاب ماشین آلات بارگیری و ب کارشناسی ارشد
امیر محمد علی آبادی زاده طراحی معدن زیرزمینی برای استخراج کانسار زغالسنگ فرضی و تجهیز آن کارشناسی
نازیلا باباخانی روش های پیش بینی و محاسبه ی سرعت پیشروی TBM همراه با مطالعه ی موردی کارشناسی
عرفان فیض بخش پروژه کارشناسی
بهنام مظهری کادیجانی پروژه کارشناسی
مهدی مهران پور تعیین محدوده نهایی یک معدن روباز فرضی به روش دستی و به کمک نرم افزار Auto CAD کارشناسی
علی زینال زاده دلالی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدمهدی بیات طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد 1385
علی دهقانی پور تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
محمدهادی سبحانی Software Development for the Sake of Determination Desired Drilling and Blasting Costs کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
احتشام محمدی بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
سعدینی ابراهیم تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد
محمدی احتشام بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد
علی پنهانی بهنام بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد دانلود 1386
دهقانی پور علی تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
محمدرضا کیومرثی تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد دانلود 1384
کیومرثی محمدرضا تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد
بیات محمدمهدی طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد
حسینی مرتضی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معدن کاری سطحی 8105277 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
کارآموزی 2 8105394 0 22 نامشخص نامشخص 3983
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1398
معدن کاری سطحی 8105277 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1398
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1398
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 18:00) ترم اول 1398
طراحی معادن 8105297 3 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1397
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/25 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1397
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1397
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 18:00) ترم اول 1397
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (08:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 14 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 11 نامشخص نامشخص 3963
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1396
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2