بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 82084294
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزو اکبری افخمی توسعه نرم افزار برای انتخاب ماشین آلات بارگیری و ب کارشناسی ارشد
نازیلا باباخانی روش های پیش بینی و محاسبه ی سرعت پیشروی TBM همراه با مطالعه ی موردی کارشناسی
علی دهقانی پور تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
عرفان فیض بخش پروژه کارشناسی
مهدی گلستانی روچی پروژه کارشناسی
فرزین حمیدی طراحی معدن زیرزمینی برای استخراج کانسار زغالسنگ فرضی و تجهیز آن کارشناسی
حامد جلالی بررسی تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت فشاری بتن سد کارون 4 کارشناسی
مهدی مهران پور تعیین محدوده نهایی یک معدن روباز فرضی به روش دستی و به کمک نرم افزار Auto CAD کارشناسی
فضیلت نصیری بررسی تحلیلی قانون معادن ایران و برخی از کشورهای دنیا کارشناسی
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز -زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره 3گل گه کارشناسی ارشد
امیرسامان سیدشنوا پروژه کارشناسی
نعمت اله یانق طراحی شبکه نهایی روش استخراج و برنامه ریزی نیروی انسانی برای یک معدن زغال سنگ کارشناسی
شقایق السادات یوسفی خوانساری بررسی روشهای برآورد موجودی کانی و محاسبه موجودی آن در یک کانسار با روشهای مختلف و مقایسه آنها کارشناسی
علی زینال زاده دلالی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدمهدی بیات طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد 1385
علی دهقانی پور تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
محمد علی رحیمی طراحی پایگاه داده معادن روباز ایران کارشناسی ارشد
محمدهادی سبحانی توسعه ی نرم افزار برای انتخاب هزینه های چالزنی و آتشکاری بهینه برای معادن روباز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
بهنام علی پنهانی بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
صادق کفایتی رودپشتی طراحی تهویه آبکشی ترابری و حمل و نقل برای یک معدن زغال سنگ کارشناسی
احتشام محمدی بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
سعدینی ابراهیم تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد
محمدی احتشام بررسی امکان استفاده از سنگ بر بازو زنجیری در معادن سنگ تزئینی نرم ایران و مقایسه اقتصادی آن با سیم برش الماسه کارشناسی ارشد
علی پنهانی بهنام بررسی قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب بزرگ با استفاده از مدل سازی عددی و فیزیکی کارشناسی ارشد
مرتضی حسینی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابراهیم سعدینی تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن سنگ آهن شماره سه گل گهر با استفاده از نرم افزارهای Gemcom و Whittle کارشناسی ارشد دانلود 1386
دهقانی پور علی تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید آنومالی شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
محمدرضا کیومرثی تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد دانلود 1384
کیومرثی محمدرضا تهیه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز - زیرزمینی، مطالعه موردی: معـدن مس چهـار گنبـد کارشناسی ارشد
بیات محمدمهدی طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ هشونی �رمان کارشناسی ارشد
حسینی مرتضی نرم‌افزار برای انتخاب دستگاه چالزنی و طراحی الگوی آبشاری در معادن روباز از طریق برآورد هزینه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معدن کاری سطحی 8105277 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1398
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1398
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/01 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1398
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 18:00) ترم اول 1398
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1397
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/25 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1397
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1397
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 18:00) ترم اول 1397
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (08:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 14 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 11 نامشخص نامشخص 3963
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 14:00) ترم دوم 1396
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 8105269 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:30 - 12:30) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی معادن 8105297 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
معدن کاری سطحی 8105538 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 14 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2