بخش های دانشکده بخش های دانشکده

غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084259
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم عابدی مدلسازی اکتشافی سه بعدی کانی سازی مس پورفیری با استفاده از روش های نوین در ناحیه سرچشمه کرمان دکتری
میثم عابدی مدلسازی اکتشافی سه بعدی کانی سازی مس پورفیری با استفاده از روش های نوین در ناحیه سرچشمه کرمان دکتری
احمد افشار ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی دکتری
احمد افشار ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی دکتری
امیرحسین ادهمیان تفسیر داده های مغناطیس سنجی سفتجان( استان اصفهان) کارشناسی
محمد عالمی آرانی کاربرد روش PMR در شناسایی آبهای زیرزمینی کارشناسی
محمد حسین انصاری مطالعات ژئوفیزیکی( پلاریزاسیون القائی و مغناطیسی) منطقه ی سریدون به منظور اکتشاف مس . کارشناسی ارشد
فرید عرب عامری مدل ساز فشار منفذی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای و نگارهای پتروفیزیکی دریکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران کارشناسی ارشد
مقداد دریجانی پروژه کارشناسی
رامین دهقان نیری اولویت بندی زون های فازی مستعد کانی سازی در منطقه نارباغی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS کارشناسی ارشد
مسلم فاتحی تفسیر و مدلسازی سه بعدی بی هنجاری های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده های حفاری اکتشافی کارشناسی ارشد
وحید قادری پروژه تخصصی کارشناسی
حسام قائمی نژاد مقایسه الگوریتم های تاپسیس و ویکور در پتانسیل یابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا دربرگه 100000:1 آلوت، شمال غربی ایران کارشناسی ارشد
سیدمسعود غیاثی تعیین عمق و هندسه بی هنجاری های مغناطیسی محدوده آهن عباس آباد کردستان کارشناسی
سجاد قلی پورشهرکی تخمین پارامتر تراوایی با تلفیق اطلاعات لرزه ای و تمودارگیری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
هادی حاجی جمهوری استفاده از تکنیک آنالیز AVO در آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
مهدی حمیدبیگی پروژه تخصصی کارشناسی
نیلوفر هندیجانی پروژه کارشناسی
محمد حمیلی نژاددزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مار کارشناسی ارشد
سیدمصطفی جلال الحسینی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای ( دامنه ، ف کارشناسی ارشد
جلال وطنخواه ورنوسفادرانی مطالعات مغناطیسی منطقه اکتشافی دوزح (بیرجند) کارشناسی
آرش جوهری مطالعه فیزیک سنگی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و داده های لرزه ای بر روی یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانی های رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی به روشهای آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دکتری
گلناز جوزانی کهن ارزیابی محتوا و تعیین کانی های رسی سازند شوریجه میدان گنبدلی به روشهای آزمایشگاهی و ترکیب اطلاعات دکتری
لادن کریمی شریف تفسیر و مدل سازی داده های مغناطیس سنجی منطقه کوه بابا کارشناسی
سینا کاظمی کامیاب پروژه تخصصی کارشناسی
نیلوفر خشایار مدل سازی داده های مغناطیسی ساختار مدفون در محوطه ژئومغناطیس موسسه ژئوفیزیک و مقایسه آن با داده های ژئوالکتریکی. کارشناسی
امید محمودی مدلسازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کارشناسی ارشد
محمود اسدیان اولی پروژه کارشناسی
احسان منصوریان پردازش داده های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده ا کارشناسی ارشد
سیداحمد میرهاشمی اکتشاف ذخائر سولفات سدیم در منطقه گرماب سمنان به روش ژئوالکتریک- پروفیل های شمالی کارشناسی
مهدی معظمی گودرزی پروژه تخصصی کارشناسی
رضا محمدی ارزیابی رهیافت روش ویکور در تهیه تقشه پتانسیل معدنی در منطقه کرمان کارشناسی ارشد
محسن شادمان تفسیر و مدلسازی داده های زئوفیزیک هوابرد برگه آلوت و تلفیق آن با سایر داده ها کارشناسی ارشد
امیر ملاجان تفسیر و مدل سازی داده های مغناطیس سنجی منطقه اکتشافی واقع در زنجان کارشناسی
مسلم مرادی تحلیل زمین آماری عدم قطعیت در مدل تخلخل به دست آمده از وارون سازی تصادفی در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
سیدباقر مصطفوی کاشانی بکارگیری روش دمپستر- شفر جهت تهیه نقش های پتانسیل یابی اکتشافی و مقایسه آن با روش فازی، مطالعه موردی: پتانسیل اکتشافی مس سریدون کرمان کارشناسی ارشد
محمدحسین نعمتی مطالعه استاتیکی شکستگیهای مخزن میدان گازی هما واقع کارشناسی ارشد
آناهیتا نورمحمدی پروژه تخصصی کارشناسی
مرتضی نوری طالقانی شبیه سازی فرآیند رخنه گل حفاری به منظور بهبود تقسیر نمودارهای چاه پیمایی کارشناسی ارشد
ماندانا پارسی پروژه تخصصی کارشناسی
کیاوش پرور پروژه کارشناسی
روح الله پرویزی تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروربن های در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد
اعظم پولادی بررسی خواص پتروفیزیکی سنگهای مخازن کربناته در واحدهای جریان هیدولیکی کارشناسی ارشد
زهرا رجبی پروژه تخصصی کارشناسی
مصطفی رضائی کواری ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شاد کارشناسی ارشد
رضا احمدی تهیه الگوریتمی هوشمند جهت شناسایی مشخصات فیزیکی و هندسی اهداف ژئوتکنیکی با استفاده از پاسخ امواج رادار نفوذی زمین ( GPR) دکتری
رضا احمدی تهیه الگوریتمی هوشمند جهت شناسایی مشخصات فیزیکی و هندسی اهداف ژئوتکنیکی با استفاده از پاسخ امواج رادار نفوذی زمین ( GPR) دکتری
سینا صانعیان ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی سنگ شناسی در دو حلقه از چاه های میدان نفتی منصوری کارشناسی
مجید سرمستی مطالعه ژئوفیزیکی داده های منطقه اکتشافی دورح بیرجند. کارشناسی
پیمان شاه نواز پروژه تخصصی کارشناسی
زهرا شمشیری ارزیابی کیفیت مخزنی سازند مزدوران از نگاه ساختارهایی زمین شناسی و هندسه تخلخل به کمک داده های مغزه و نمودارهای تصویری در شرق کپه داغ- ایران کارشناسی ارشد
سمیه شیخ محمدی تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد
علی سیمی بررسِی پتروفِیزِیکِی پارامترهاِی مخزنِی ِیکِی ازمِ کارشناسی ارشد
عباس توکلی تخمین ذخیره کانسار آهن بایدر (استان کردستان) بر اساس داده های مغناطیسی و گمانه‌ کارشناسی ارشد
هما توانا تخمین تراوایی دریک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک های هوشمند کارشناسی ارشد
سیاوش تهرانی مقدس تفسیر داده ای کل مغناطیسی منطقه راونج (از توابع دلیجان در استان اصفهان ) و تعیین آنومالی های احتمالی کارشناسی
احمد توحیدی نیا بررسی لایه هیدروکربنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با ترکیب اطلاعات پتروفیزیکی ( لاگ ها و مغزه ) و زمین شناسی کارشناسی ارشد
سیدعلیرضا یوسفی کلاته ساداتی ساخت مدل ژئومکانیکی با استفاده از داده های چاه و لرزه ای در یکی از میادین هیدروکربونی کارشناسی ارشد
حمید اباذرفرد مدل‌ سازی زمین‌ آماری غیرمستقیم توزیع فضایی عیار طلا با استفاده از تلفیق داده‌های IP-RS و پاراژنزهای سولفیدی همراه در محدوده یگانلی و قینرجه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
احمد افشار مدلسازی بی هنجاری های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روشهای کلاسیک کارشناسی ارشد
احمد افشار ارائه روشی برای وارون‌ سازی توام داده‌ های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین‌ گرمایی دکتری دانلود 1397/10/19
محمد جودی نصرالله بیگلو اکتشاف ذخائر سولفات سدیم در منطقه گرماب سمنان به روش ژئوالکتریک- پروفیل های جنوبی کارشناسی
مهسا سادات خادم موسوی تفسیر داده های چاه نگاری در دو چاه حفر شده در سازند آسماری کارشناسی
رامین دهقان نیری Prioritization of fuzzy zones for mineralization in Narabaghi copper mine using TOPSIS method کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
فواد زینالی Potential mapping of Fe-bearing mineralization in Esfordi sheet using the Extended PROMETHEE II method کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
میثم عابدی مدلسازی داده های گرانی سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای کلاسیک کارشناسی ارشد
حسام قائمی نژاد مقایسه الگوریتمهای تاپسیس و ویکور در پتانسیلیابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا در برگه 1:100000 آلوت، شمال غربی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
سلمان ماستری فراهانی تفسیر و مدل سازی داده اهای مغناطیس سنجی منطقه اکتشافی واقع در زنجان کارشناسی
سیدحسن متولیان تفسیر داده های مغناطیس سنجی معدن آهن بند نرگس (کاشان) کارشناسی
رضا محمدی Evaluation of an integrated VIKOR approach in mineral potential mapping, a case study in central Iranian volcanic-sedimentary belt located in kerman کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زارع ابراهیم بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد
مرادیان خلیل آبادی ابراهیم مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد
مهرنوش ابراهیم زاده Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/28
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود 1385
منصوریان احسان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد
افشار احمد مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد
زینی احمد پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد
کامگار یاسر مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد
فقه اسعد مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد
اکبر افراسیابی اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمد افشار مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
مکـری های تبـار افشیـن تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد
افراسیابی اکبر اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد
فتوحی فیروز‌آباد اکبر مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد
محمد امامی نیری تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمودی امید مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد
بهاروند احمدی امین بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد
محمدحسین انصاری مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
علی بالازاده ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد دانلود 1381
آبگرمی بیژن مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد
ماهباز بیژن کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
محمد بیک ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
امین بهاروند احمدی بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرگینی بهزاد مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد
محسن پیری پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
روح الله پرویزی تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/24
محمد حسین پیش آهنگ طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/13
داود پوره مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد پوستی عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد دانلود 1372
هما توانا تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
احمد توحیدی نیا ترکیب اطلاعات پتروفیزیکی و زمین شناسی برای مطالعه اشباع آب زونهای هیدروکربنی با مقاومت ویژه کم سازند ایلام در دشت آبادان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
عباس توکلی تخمین ذخیره کانسار آهن بایدر (استان کردستان) بر اساس داده های مغناطیسی و گمانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/16
فیروز جعفری مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1380
مصطفی جلال الحسینی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/05
آرش جوهری مطالعه فیزیک سنگی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی و داده های لرزه ای بر روی یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
هادی حاجی جمهوری استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
رمضی حمیدرضا لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد
کیهانی حمیدرضا تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
میرگلوی بیات حمید رضا تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد
صادقی سرخنی حمزه مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس کارشناسی ارشد
صادقی سرخنی حمزه مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا خسروبیگی مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1385
شهرام دانایی شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
پوره داود مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد
شروین رسول زاده دیزجی برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمیدرضا رمضی لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد 1368
پرویزی روح الله تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیم زارع بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی زمردیان اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمد زینی پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
سعید ساجدی رشوانلوئی زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
محمد ستاری مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
قلی پور شهرکی سجاد تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد
ماهباز سید بیژن کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
مهران سید مجرد تمرین ارزیابی رهیافت های تلفیق داده تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین وزنی مرتب شده فازی جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
ساجدی رشوانلوئی سعید زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد
غلامی سعید تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد
یوسفی سعید مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد
علی سیمی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/18
شیخ محمدی سمیه تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد
سمیه شیخ محمدی تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
رسول زاده دیزجی شروین برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد
دانایی شهرام شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
فرج اله صابری مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد 1385
مهرداد صفرپور ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدیار طهماسبی آبدر توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/28
میثم عابدی مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
بالازاده علی ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد
سیمی علی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد
فتح الله پور علی تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران کارشناسی ارشد
محمودی علی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد
سعید غلامی تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی فتح الله پور تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
اکبر فتوحی فیروز‌آباد مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
صابری فرج اله مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد
هزاوه ای فرشید بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
جعفری فیروز مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد
اسعد فقه مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/30
حسام قایمی نژاد مقایسه الگوریتمهای تاپسیس و ویکور در پتانسیلیابی رخدادهای معدنی، مطالعه موردی: کانه زایی طلا در برگه 1:100000 آلوت، شمال غربی ایران دانلود 1396/07/04
سجاد قلی پور شهرکی تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
یاسر کامگار مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمیدرضا کیهانی تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/29
نیکزاد مازیار بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1384
عابدی میثم مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد
پیری محسن پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند کارشناسی ارشد
امامی نیری محمد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
بیک محمد ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR کارشناسی ارشد
پوستی محمد عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد
حمیلی نژاد دزفولی محمد ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد
ستاری محمد مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد
محمدنیا محمد بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد
انصاری محمدحسین مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد
نعمتی محمدحسین تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد
پیش آهنگ محمد حسین طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی کارشناسی ارشد
خسروبیگی محمدرضا مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد
سرپرنده محمدعلی ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد
محمد محمدنیا بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1374
امید محمودی مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
علی محمودی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابراهیم مرادیان خلیل آبادی مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود 1376
حمید رضا میرگلوی بیات تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381
جلال الحسینی مصطفی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد
رضایی مصطفی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد
افشیـن مکـری های تبـار تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهری ملیکا بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته کارشناسی ارشد
احسان منصوریان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
زمردیان مهدی اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد
هزینه مهدی کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد
طهماسبی آبدر مهدیار توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
ملیکا مهری بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
صفرپور مهرداد ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد
بهزاد مهرگینی مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
ابراهیم زاده مهرنوش Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network کارشناسی ارشد
محمدحسین نعمتی تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مازیار نیکزاد بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد دانلود 1381
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
حاجی جمهوری هادی استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
سردار هادی سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد
نیکوگفتار‌صفا هانیه استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد
فرشید هزاوه ای بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی هزینه کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
توانا هما تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند کارشناسی ارشد
سعید یوسفی مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه ژئوفیزیک آموزشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) 1399/11/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارآموزی 2 8105394 0 10 نامشخص نامشخص 3983
موارد ویژه در مهندسی اکتشاف 8105626 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 12 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3973
چاه نگاری 8105315 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3963
چاه نگاری 8105315 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3953
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/25(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2