بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084393
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغر شرقی نمین بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش نوین اکتشاف کارشناسی ارشد
صمد بخشی پور مطالعات دورسنجی و ژئوشیمیاییدر منطقه میوه رود- استرقان با هدف اکتشاف مناطق طلادار کارشناسی ارشد
سید مهدی بنی هاشمی پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی امازاده سبز پوش تا شکرناب کارشناسی
محمد ابراهیمی ظاهرکندی بهینه یابی محل احداث کارخانه سیمان به روش الگوریتم های فرا ابتکاری با تحلیل متغیرهای موثر به روش FAHP مطالعه موردی استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد
سیده فاطمه عمادی کاوردی پروژه کارشناسی
میثم عرفانی شیرآباد بررسی میزان کاتیون های موجود در رس های سازند قم در ایران به لحاظ تنظیم گل حفاری کارشناسی
حسن فیضی انهر ارزیابی روش تلفیقی سامانه استنتاجگر فازی و مطالعات پترولوژی برای تهیه نقشه پتانسیل معدنی تیتانیم خانیک-غازان غرب ارومیه کارشناسی ارشد
بلور غریبی کلیبر بررسی معادن فیروزه ایران با تمرکز بر معدن فیروزه ی نیشابور و استفاده از فیروزه به صورت خام در کارشناسی
محبوبه هداوندخانی پروژه تخصصی کارشناسی
رضا حسینی پتانسیل یابی آهک و مارن مناسب جهت احداث کارخانجات سیمان در استان سمنان. کارشناسی
سیداسماعیل حسینی علی آبادی پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی گزنک تا رینه کارشناسی
شبنم کبیری پروژه تخصصی کارشناسی
علی کشت دار پتانسیل یابی منابع زمین گرمایی در استان زنجان با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اکتشافی کارشناسی ارشد
فریبا مهماندوست مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
آیسن محمد کارشناسی
عماد محصل افشار پروژه تخصصی کارشناسی
شادی محول بررسی کانی های رسی یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران با هدف طبقه بندی مخزن به لحاظ کیفیت کارشناسی ارشد
امین مرادی منش پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی پلور تا آب اسک کارشناسی
سهیلا مسلمی پور بررسی امکان استفاده از گارنت های منطقه تفرش در جواهرسازی و صنعت کارشناسی
پیمان نقی زاده دهخوارقانی پروژه تخصصی کارشناسی
حسین نجفی زیارانی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدصالح صفار پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی آبیک تا امامزاده سبز پوش کارشناسی
پریساسادات طباطبایی عقدا پروژه تخصصی کارشناسی
فربد ولدی پتانسل‌یابی ذخایر آهکی و کربناتی برای مصارف کارخانجات سیمان در استان کردستان کارشناسی
بهزاد یزدانی مقدم شناسایی میزبان اصلی طلا در سازندهای آذرین و دگرگونی منطقه سقز با استفاده از مطالعات میکروسکوپی کارشناسی
محمد ابراهیمی ظاهرکندی بهینه یابی محل احداث کارخانه سیمان به روش الگوریتم های فرا ابتکاری با تحلیل متغیرهای موثر به روشFAHP مطالعه موردی استان آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
عماد اکرام جعفری پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی آب اسک تا گزنک کارشناسی
سمانه برک ارزیابی رهیافت تلفیقی با استفاده از سیستم استنتاجگر فازی و سنجش از دور در تهیه نقشه پتانسیل معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی بزرگ بیگدلی تخمین ویژگی رفتارهای مکانیکی در سنگهای آذرین با استفاده از میزان حضور کانی های مقاوم (کوارتز-فلدسپات) کارشناسی
مهدی ترکاشوند بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
امیر خودرس حقیقی بررسی پتانسیل کانی سازی مس-طلا پورفیری دراندیس سرب کارشناسی ارشد
امیر خودرس حقیقی استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجتبی رضائی لاکسار پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ساری چم کارشناسی
اصغر شرقی نمین بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
محمدعلی صفائی فر پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه های کوهی (منطقه سد طالقان) کارشناسی
مجید طالب پور بررسی تاثیرات فیبرهای فولادی بر مقاومت بتن معمولی کارشناسی
مجتبی عبدی مقایسه معیار های تجربی شکست و انتخاب معیاری مناسب برای سنگهای رسوبی با کمک داده های آزمایشگاهی کارشناسی
امیرحسین علی اکبر پی جویی و پتانسیل یابی منابع سنگدانه از نوع معدنی در منطقه ی آبیک تا کرج کارشناسی
روزبه عمیدی بررسی پتروگرافی نمونه های منطقه ارس به لحاظ استفاده در بتن به عنوان سنگدانه کارشناسی
سلماز فرناد توسعه روش هوشمند تلفیق اطلاعات در ارزیابی تطبیقی مخاطرات زمین شناسی پزشکی در منطقه شمال غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
حسن فیضی انهر Evaluation of an Integrated Approach of Fuzzy Inference System and Petrological studies for Mineral Potential Map of the Khanik-Ghazan Titanium at West of Urmia کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
فرزانه مامی خلیفانی شناسایی کانه‏زایی طلا در محدوده برگه زمین‌شناسی سقز در مقیاس 1:100000 با استفاده از سیستم‏های اطلاعات مکانی(GIS) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
شادی محول بررسی کانی های رسی یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران با هدف طبقه بندی مخزن به لحاظ کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
بهزاد میرزاحسینی فرآوری کانسنگ ‏آهن آلیجان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
علی معصومی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
ایوب نارک نژاد اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
نورزاد مقدم احسان تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش فناوری سیتم عامل متن باز زمین در سازمان های دولتی کارشناسی ارشد
طهماسبی آرش کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد
شرقی نمین اصغر بررسی پتانسیل یابی پوزولان در استان زنجان با استفاده از روش مدرن اکتشاف (تلفیق دورسنجی- سامانه زمین مرجع- زمین شناسی) کارشناسی ارشد
خیرآبادی امیر بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد
خودرس حقیقی امیر استفاده از روش های RS و GIS برای مطالعه دگرسانی گرمابی در اندیس معدنی مس- طلا سربیشه جنوب بیرجند کارشناسی ارشد
نارک نژاد ایوب اکتشاف مواد معدنی پوزولانی در صنعت سیمان با استفاده از سامانه ژیوماتیکی- استان مرکزی کارشناسی ارشد
صمد بخشی پور A Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree M.Sc. in Mining Exploration Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/29
علیرضا جهان پناه مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالمطلب حاجتی بررسی امکان استفاده از نانو ذرات آبگریز طبیعی به عنوان سطح ساز در فلوتاسیون دکتری دانلود 1395/09/07
محبوبی پور حجت بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
امیر خیرآبادی بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
آرش طهماسبی کاهش خاکستر نمونه زغالسنگ معدن آق دربند سرخس کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/28
مرتضی عباسی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد دانلود 1367
معصومی علی مطالعه پتانسیل تولید زهاب اسیدی رودخانه پخیر مجتمع مس سونگون کارشناسی ارشد
جهان پناه علیرضا مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوبگذاری، کانیهای رسی و اثرات آن در حفاری) کارشناسی ارشد
علی کشت دار پتانسیل‌یابی منابع زمین گرمایی در استان زنجان با استفاده از تلفیق لایه های مختلف اکتشافی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/24
حجت محبوبی پور بررسی ویژگیهای زمین شناسی و مخزنی سازندهای کنگان و دالان در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1383
عباسی مرتضی گزارش ترانک ارتباط راه دور مرکز تلفن معبر STDATCM کارشناسی ارشد
ترکاشوند مهدی بررسی پتانسیل مواد معدنی افزودنی سیمان با استفاده از روش تلفیق داده های اکتشافی در البرز مرکزی (شکرناب) کارشناسی ارشد
احسان نورزاد مقدم تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش فناوری سیتم عامل متن باز زمین در سازمان های دولتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کانی شناسی 8105320 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
سنگ شناسی 8105168 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
کانی شناسی 8105183 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه 8105128 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 1 8105393 0 04 نامشخص نامشخص 3973
کارآموزی 2 8105394 0 04 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
سنگ شناسی 8105168 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 8105104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
سمینار 8105132 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سنگ شناسی 8105168 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه 8105128 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 1 8105393 0 04 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 06 نامشخص نامشخص 3963
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3