جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – رضا حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد – رضا حسینی


عنوان: بهینه‌سازی اتوماتیک پارامترهای کریجینگ

دانشجو: رضا حسینی

اساتید راهنما: دکتر میرصالح میرمحمدی / دکتر امید اصغری

اساتید مشاور: دکتر رضا محبیان/ دکتر سعید سلطانی محمدی

تاریخ: شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

زمان: ۵ عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن