بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایش 39 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمود احتشام زاده افشارقاسم (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید اصغری

امید اصغری 

دانشیار
شماره تماس: 82084229
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: 82084393
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
مهدی امینی

مهدی امینی 

استادیار
شماره تماس: 82084262
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا 

مربی
شماره تماس: 82084294
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
منوچهر اولیازاده خوراکچی

منوچهر اولیازاده خوراکچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس بحرودی

عباس بحرودی 

دانشیار
شماره تماس: 82084551
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
حسن بخشنده امنیه

حسن بخشنده امنیه 

دانشیار
شماره تماس: 82084141
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
احمد جعفری

احمد جعفری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سامان جهان بخشی

سامان جهان بخشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن 

استادیار
شماره تماس: 82084568
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدفاروق حسینی

سیدمحمدفاروق حسینی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084247
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر حسنی پاک

علی اصغر حسنی پاک (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر خدایاری

علی اصغر خدایاری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 82084339
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی 

استاد
شماره تماس: 82084249
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
مهدی رحمان پور

مهدی رحمان پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید روح شهباز (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاظم سیدامامی

کاظم سیدامامی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی 

استاد
شماره تماس: 82084238
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
رحمان صمدزادگان

رحمان صمدزادگان (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: 82084232
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
میثم عابدی

میثم عابدی 

استادیار
شماره تماس: 61114563
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
هادی عبداللهی

هادی عبداللهی 

استادیار
شماره تماس: 82084567
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل عبدالهی پور

ابوالفضل عبدالهی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور 

استادیار
شماره تماس: 61114569
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: 82084241
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
مهدی قراباغی

مهدی قراباغی 

دانشیار
شماره تماس: 82084556
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
علی رضا کارگر

علی رضا کارگر 

استادیار
شماره تماس: 82084266
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
عباس مجدی

عباس مجدی 

استاد
شماره تماس: 88013043
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
رضا محبیان

رضا محبیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مرادزاده

علی مرادزاده 

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدمهدی میرعابدی

سیدمحمدمهدی میرعابدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

میرمحمدعلی میرمحمدی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میر صالح میر محمدی

میر صالح میر محمدی 

استادیار
شماره تماس: 82084295
اتاق: Basement 1
پست الکترونیکی: 
حسین معماریان

حسین معماریان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084230
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
مهدی موسوی

مهدی موسوی 

استاد
شماره تماس: 82084243
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه 

استاد
شماره تماس: 82084259
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
محمد نوع پرست

محمد نوع پرست 

استاد
شماره تماس: 82084265
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
سیدشمس الدین وهابی

سیدشمس الدین وهابی (مرحوم)

استادیار
شماره تماس: 82084239
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 
نمایش 39 نتیجه
از 1